• Imprimeix

Setmana de l'Energia 2017

Exposicions

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, de participació per a ciutadania i per a públic adult.

Entitat: Diputació de Barcelona.

Àmbit: Barcelona.

 Descripció breu: L'exposició Actuem amb energia mostra com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar encenent un llum; els avantatges i els inconvenients derivats d'aquest procés; com es pot veure influenciat per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia en el nostre dia a dia, i com les administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen un paper important.

Nombre de participants: -

Durada de l’activitat: El temps de cessió previst és de 15 dies, començant sempre en dilluns.

Edat dels participants: Per a totes les edats.

Desenvolupament de l’activitat:

L'exposició Actuem amb energia consta de 5 àmbits que van introduint gradualment els diferents conceptes sobre l'energia: aspectes generals, dades i curiositats sobre l'ús i el consum, i accions per a l'estalvi energètic a Catalunya i a la província de Barcelona. Es disposa d’un Manual de continguts i un Dossier didàctic pel/s monitor/s.

Espai i materials: Espai expositiu d'un mínim de 125 m2  o de forma fraccionada en diferents sales (mínim dues sales de 80 + 45 m2). Passos de porta de mesures mínimes 90 x 222 cm (consultar en cas contrari). Sala de muntatge a peu de carrer o bé amb muntacàrregues de mesures mínimes de porta 90 x 222. Alçada de sala mínima necessària de 3 metres. Instal·lació elèctrica per endollar equips a 220v. Les estructures disposen d'il·luminació pròpia; amb tot, la il·luminació general de la sala hauria de ser mitjançant focus que es puguin dirigir i per tant, controlar la llum.

Recomanacions:

Són requeriments d’aquest recurs a complir per part de l’ens local peticionari: Monitoratge per part de l’ens local. Proposta d’ubicació i de dinamització en el formulari de petició.

img actuem amb energia

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, de participació ciutadana, de participació al carrer, per a públic adult, per a públic escolar.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Exposició que detalla quins són els principals avantatges del vehicle elèctric destacant-ne alguns trets com la seva eficiència ener­gètica, els aspectes mediambientals o els descomptes existents. A més, també s’exposen els vehicles turismes i furgonetes més venuts durant el 2015.

Nombre de participants: Il·limitat.

Durada de l’activitat: La visita a tota l’exposició pot tenir una durada de 5 a 10 minuts.

Edat dels participants: De 10 a 99 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport i muntatge.

Desenvolupament de l’activitat: L’activitat consta de 15 plafons hexagonals amb informació a dues cares, que vénen disposats en grups de tres.

Espai i materials: 15 plafons hexagonals. Dimensions de l’activitat muntada: 150 cm d’alt, 280 cm de base i 30 cm d’ample.

Recomanacions: L’exposició s’hauria de posar en un espai transitat que permetés la seva visualització per les dues cares. Es recomana demanar-la per a estades mínimes de 3 dies i ubicades en interior.

Més informació

Imatge vehicle elèctric

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, de participació ciutadana, de participació al carrer, per a públic adult, per a públic escolar.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Exposició que detalla quines són les principals actuacions que es poden dur a terme en un edifici o habitatge per a fer-ne una rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica. L'altre cara de l'exposició planteja els passos que s'han de fer per a obtenir el certificat d'edificiència energètica de l'edifici o habitatge.

Nombre de participants: Il·limitat.

Durada de l’activitat: La visita a tota l’exposició pot tenir una durada de 5 a 10 minuts.

Edat dels participants: De 10 a 99 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport i muntatge.

Desenvolupament de l’activitat: L’activitat consta de 15 plafons hexagonals amb informació a dues cares, que vénen disposats en grups de tres.

Espai i materials: 15 plafons hexagonals. Dimensions de l’activitat muntada: 150 cm d’alt, 280 cm de base i 30 cm d’ample.

Recomanacions: L’exposició s’hauria de posar en un espai transitat que permetés la seva visualització per les dues cares. Es recomana demanar-la per a estades mínimes de 3 dies i ubicades en interior.

 

img expo rehabilitacio energètica

Entitat: Diputació de Girona – CILMA.

Àmbit: demarcació de Girona.

Descripció breu: L’exposició té l’objectiu de difondre el projecte que es va realitzar a 10 escoles gironines. El projecte 50/50 dóna suport a les escoles per a reduir el consum energètic aplicant bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia, sense disminuir el confort. Amb la monitorització dels consums elèctrics dels centres, es proposen mesures de reducció de la factura i del consum energètic mitjançant el model 50/50, en què l’estalvi econòmic aconseguit es reparteix a parts iguals entre el centre escolar i l’ajuntament que es fa càrrec del pagament de les factures energètiques.

Preu: és gratuïta i només cal fer-se càrrec del cost del seu trasllat.

Espai i materials: L’exposició consta de 5 lones que cada una fa 1 m. d’amplada x 2 m. d’alçada. Les lones es transporten cada una a dins d’un estoig. Per fer difusió de les dates i el lloc de l’exposició, hi ha disponible un cartell tipus que només cal adaptar.

Recomanacions: Fer difusió prèvia dels dies de l’exposició i instal·lar l’exposició en l’entrada d’escoles o altres edificis o equipaments municipals.

img 50-50

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar.

Entitat: AMB.

Àmbit: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Expositor de 20 cares que combina una part teòrica i una part pràctica. L’observador farà una dinàmica en la qual haurà de descobrir quin ús en fa de l’energia en els diferents moments del dia: a casa, a l’escola, en el transport, etc. L’objectiu principal és que el participant prengui consciència de la quantitat d’energia necessària per un dia i quins consells pot obtenir per reduir el consum.

Nombre de participants. Sense límit.

Durada de l’activitat. L’exposició es posarà a disposició dels sol·licitants durant 2 setmanes.

Edat dels participants. Fins a 18 anys.

Preu: Gratuït.

Desenvolupament de l’activitat: L’observador acabarà convertint-se en un participant el qual anirà fent un recorregut per les diferents cares de l’expositor, on es combinarà una part teòrica amb una part més pràctica. En alguns punts se li preguntarà quins són els seus hàbits diaris referits a energia i anirà omplint un qüestionari. Un cop s’arriba al final del recorregut, acabarà sabent quants punts ha obtingut en funció del tipus de consumidor que és.

Espai i materials: Expositor de 20 cares, de dimensions 3 m de llargada x 2,12 m d’alçada. El pes és de 85 kg aproximadament.

Imatge l'Energia i tu

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos de participació ciutadana, de participació al carrer, per a públic adult, per a públic escolar.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Exposició que explica què és i quins tipus de biomassa forestal i agrícola existeixen per a l’aprofitament energètic. A més es mostra l’evolució de les instal·lacions de biomassa al nostre territori en base a les dades proporcionades per l’Observatori de Calderes de Bio­massa a Catalunya. La darrera part mostra exemples reals d’instal·la­cions a diferents províncies de Catalunya.

Nombre de participants: Il·limitat.

Durada de l’activitat: La visita a tota l’exposició pot tenir una durada de 10 a 15 minuts.

Edat dels participants: De 10 a 99 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport i muntatge.

Desenvolupament de l’activitat: L’activitat consta de 14 plafons que es munten com peces d’un trencaclosques. A mesura que el visitant  passeja per l’espai expositiu obté informació rellevant sobre aquesta font energètica i les seves possibilitats de desenvolupament al territori.

Espai i materials: 14 plafons modulables de 1,50m x 90m. Espai mínim 16 m2.

Recomanacions: L’exposició s’hauria de posar en un espai transitat que permetés la seva visualització per les dues cares. Es recomana dema­nar-la per a estades mínimes de 3 dies i ubicades en interior.

Més informació

Imatge Exposició Biomassa

Tipus d’activitat: Recursos per a públic adult.

Entitat: Direcció General de Qualitat de l’Aire.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu:

Roll up de sensibilització adreçat a prevenir la contaminació lumínica i a mostrar els beneficis d’una política sostenible en l’enllumenat exterior en benefici de les persones, la flora, la fauna i el medi nocturn.

Nombre de participants: -

Durada de l’activitat:

Es cedeix per un termini màxim de 15 dies

Edat dels participants:

Preu: El transport del material corre a càrrec de l’ajuntament

Desenvolupament de l’activitat: Exposició al públic., i com minimitzar les seves repercussions.

Espai i materials:

Roll up: pes: 2,5 Kg aproximadament, dimensions 200 x 85cm.

Recomanacions:

El material és un  pòster de 2 metres d’alt, que exposa les diferents formes d’il·luminar, en consonància amb les diferents formes de captar la llum per diferents éssers vius i  amb la unió dels dos aspectes ,  com impacte el servei d’enllumenat nocturn a l’ecosistema.

Es recomana que el roll-up estigui en un lloc amb una llum zenital que il·lumini directament el pòster, per tal de que tingui visibilitat .

Està dissenyat per ésser vist a 5-8 metres de distància, i amb detall a menys de 2 metres de distància.

img rollup lluminica

Tipus d’activitat: Recursos de participació per a ciutadania.

Entitat: Diputació de Barcelona.

Àmbit: Barcelona.

Descripció breu: Exposició dividida en 6 plafons roll-up explicatius que exposen el paper de l’Ajuntament en el marc del Pacte d’alcaldes, aporten informació i consells d’accions a realitzar en l’àmbit domèstic sobre estalvi i eficiència energètica contra el canvi climàtic, en l’ús dels electrodomèstics, en la il·luminació, en climatització i en mobilitat sostenible.

Es pot ampliar l’exposició amb un roll-up afegit sobre accions que hagi realitzat l’Ajuntament sobre energia sostenible, si l’ens local aporta informació sobre els resultats del seguiment del Pla d’Acció d’Energia Sostenible local (PAES).

Nombre de participants: A criteri de l’ens local

Durada de l’activitat: L’estada de l’exposició és d’un mínim d’una setmana, ampliable a més dies en funció de les peticions d’altres ens locals.

Edat dels participants: A criteri de l’ens local.

Desenvolupament de l’activitat: -

Espai i materials: Espai d’uns 25m2, a cobert. El material no està disponible per a la  instal·lació a l’aire lliure.

Recomanacions:  Transport a càrrec de l’ens local sol·licitant. L’exposició es cedirà específicament a municipis signants del Pacte d’Alcaldes.

img expo pacte alcaldes

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos de participació per a ciutadania, públic escolar i de participació al carrer.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Exposició que mostra els diferents elements quotidians, identificant els punts de potencial estalvi energètic com són la cuina, el bany, el transport, l’oficina o els espais comuns. D’una banda, s’identifi­quen els llocs on es pot ocasionar un malbaratament d’energia i per l’al­tra, el visitant obté bits d’informació sobre hàbits energètics saludables.

Nombre de participants: Il·limitat.

Durada de l’activitat: La visita a tota l’exposició pot tenir una durada de 10 a 15 minuts.

Edat dels participants: De 10 a 99 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport, muntatge i dinamització.

Desenvolupament de l’activitat: L’activitat consta de diferents plafons ambientats en diferents espais. A mesura que el visitant es passeja per l’espai expositiu obté informació rellevant per al seu dia a dia a l’hora de fer un ús eficient de l’energia.

Espai i materials: 6 plafons modulables de 2,10m x 1m, 1 mostrador d’1,20m d’alçada i 1 plafó informatiu. Espai mínim 16 m2.

Recomanacions: L’exposició és modulable i permet adaptar-se a tots els espais, tot i que es recomana que sigui en lloc a recés i cobert però alhora transitat per fomentar les visites. Es recomana demanar-la per a estades mínimes de 3 dies i ubicades en interior.

Més informació

Imatge Tu tens la paraula