• Imprimeix

Setmana de l'Energia 2017

Visites

Entitat: AMB.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic adult i públic escolar.

Àmbit: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Itinerari en bus elèctric o híbrid que s’inicia a la plaça Karl Marx i finalitza a l’estació de control de qualitat de l’aire situada al Port de Barcelona. Es realitzaran diferents dinàmiques sobre contaminació atmosfèrica vinculades amb la mobilitat i el consum energètic i es podran aprendre els avantatges de l’ús d’un vehicle híbrid o elèctric per a la millora de la qualitat de l’aire de la ciutat.

Dates específiques. Consultar.

Nombre de participants: 25 persones màxim.

Durada de l’activitat: 3 h.

Edat dels participants: Escolar i familiar (a partir de 14 anys) i adults.

Preu: gratuït.

Desenvolupament de l’activitat: visita al mirador de Torre Baró per tenir una visió panoràmica de la ciutat de Barcelona i fer la introducció de l’activitat i les primeres dinàmiques. Seguidament s’anirà direcció a l’estació de control de qualitat de l’aire del Port. Durant el recorregut es realitzaran diferents dinàmiques de reflexió. Es retornarà cap al metro de Drassanes passant per l’interior del Port.

Espai i materials: Els materials necessaris seran aportats per l’educador. En el moment de confirmació de l’activitat, es farà arribar al sol·licitant el punt de trobada.

Recomanacions: Es recomana portar aigua, esmorzar i calçat còmode.

img en marxa

Entitat: AMB.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic adult .

Àmbit: Àrea Metropolitana de Barcelona.

Visita comentada a la primera fotolinera laboral metropolitana, un projecte d’energia fotovoltaica per a l’autoconsum en edificis públics i recàrrega de vehicle elèctric.

L’objectiu principal és familiaritzar-se amb les energies renovables, l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible en un sol projecte integral, econòmic, replicable i sostenible. Els participants podran observar i comprovar com es produeix energia a partir del sol i com es recarrega un vehicle elèctric real de la flota de l’AMB.

La instal·lació promoguda per l’AMB està ubicada a Sant Feliu de Llobregat. El monitor serà aportat per l’AMB.

Nombre de participants: 15 persones màxim.

Durada de l’activitat: 30 min.

Edat dels participants: a partir de 18 anys.

Preu: gratuït.

Desenvolupament de l’activitat: presentació i introducció (10 min), instal·lació fotovoltaica (10 min), punt de recàrrega del vehicle elèctric (10 min).

img fotolinera

Entitat: Diputació de Girona i CILMA.

Àmbit: Demarcació de Girona.

Descripció breu: Suport mitjançant una campanya comunicativa per difondre l’organització d’una visita comentada en els diferents edificis municipals i/o enllumenats públics dels municipis de comarques gironines.

L’objectiu de les visites és donar a conèixer a la ciutadania quines accions s’han dut a terme per a millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals/enllumenats i com contribueixen aquestes mesures en la reducció d’emissions de CO2.

Desenvolupament de l’activitat: Els destinataris de les visites seran principalment els usuaris dels edificis municipals i es realitzaran quan aquests en facin ús, però també estaran obertes a la ciutadania i a la resta de municipis. Si per exemple la visita es vol fer en una escola el públic principal a qui es destinarà serà la comunitat educativa (professors, alumnes i AMPA) al finalitzar les classes, si es tracta d’un centre cívic la visita es pot realitzar abans o després d’una activitat cultural programada, si és en el mateix ajuntament coincidint amb un plenari municipal. En el cas de conèixer la millora de l’enllumenat públic es podrien realitzar les visites tarda-vespre acompanyats de membres de diferents entitats del municipi.

L’ajuntament podrà estructurar la visita de la manera que consideri més oportuna en funció del públic objectiu i de la tipologia d’actuació, ara bé es recomana estructurar la visita en les següents tres parts:

  • La primera consistirà en l’explicació de l’acció duta a terme per millorar l’estalvi i eficiència donant detall de l’energia i emissions estalviades, així com l’estalvi econòmic, amb una durada de 10 minuts.
  • La segona part s’informarà breument de les accions recollides en el PAES que l’ajuntament ja ha realitzat o bé té en curs (5’).
  • I la tercera part informar a la ciutadania com, tant a nivell familiar com professional, poden contribuir en l’estalvi d’energia, ser més eficients i implantar les energies renovables a les llars (5’). Es lliurarà una infografia amb informació i consells.

Les visites seran dinamitzades pel tècnic municipal, enginyer o responsable de l’empresa i, si s’escau, amb el suport tècnic de l’equip del programa Beenergi.

Suport i materials: El CILMA assumirà durant el mes de maig, una campanya comunicativa conjunta de les diferents visites que es realitzaran durant el mes de juny, d’acord amb la nova imatge de la Setmana que té previst dissenyar la Generalitat.

Aquesta campanya comunicativa consistirà en:

  • Programar un calendari de visites segons les peticions rebudes i mapa d’ubicació de totes elles.
  • Contingut, disseny i producció d’una falca conjunta, per a ràdio i per a televisió.
  • Contingut i disseny d’un cartell-anunci conjunt per a publicar als webs municipals i a la premsa local.
  • Contingut i disseny d’un pòster (màxim 10) específic per a cada edifici municipal o enllumenat públic, on es realitzarà la visita, amb informació que no quedi obsoleta un cop finalitzi la Setmana. El format estarà adaptat per a ser imprès en diferents formats (pòster, rolll-up, etc). La impressió anirà a càrrec de cada ajuntament.
  • Contingut i disseny d’una infografia sobre el foment d’accions en el sector domèstic i terciari (millora d’aïllaments, enllumenats interiors eficients, etiquetatge electrodomèstics, sistemes de climatització amb calderes de biomassa, compra d’energia verda, i recollida selectiva i compostatge municipal,...). La impressió anirà a càrrec de cada ajuntament.

Observacions: L’ens local interessat caldrà inscriure’s a la Setmana i sol·licitar aquest recurs indicant l’edifici municipal/enllumenat en que s’hi ha realitzat millores, la data prevista que es vol fer la visita i la persona que realitzarà la visita comentada (tècnic municipal, enginyer o responsable de l’empresa).

Preu: Gratuït.