• Imprimeix

Setmana de l'Energia 2017

Jocs

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar.  

Entitat: Diputació de Barcelona.    

Àmbit: Barcelona (amb monitor). Resta de Catalunya (sense monitor).

Descripció breu:

ACTIWATT és un joc elaborat en el marc del projecte europeu Euronet 50/50 max que de manera molt divertida permet consolidar els conceptes relacionats amb l'eficiència i l'estalvi energètic. Es pot jugar a l'Actiwatt a les escoles que formen part del Projecte, però també està pensat per ser utilitzat a qualsevol escola, festa o activitat lúdica que s'organitzi a l'escola o al municipi.

Nombre de participants:

Actiwatt és un joc de caselles de gran format. Hi poden participar un mínim de 4 participants i un màxim aconsellat de 16, en equips de 2 a 4 persones. El joc està pensat per nens i nens dels 6 anys en endavant i contempla preguntes de diversa dificultat en funció de les edats dels participants.

Nombre de jugadors per equip: de 2 a 4 jugadors per equip.

Durada de l’activitat: 2 hores (amb monitor). Diversos dies (sense monitor).

Edat dels participants: a partir de 6 anys

Espai i materials: El recurs es pot demanar amb suport d’un monitor o sense monitor.

Recomanacions: Amb monitor, el transport, muntatge, ús i dinamització anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona.

Sense monitor, el transport, muntatge, ús i dinamització anirà a càrrec de l’ens local sol·licitant. Es cedeix el material del joc i la guia didàctica per dinamitzar-lo per part d’un/a mestre/a o monitor/a.

Es prioritzarà els municipis dins el projecte Euronet 50/50 i els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Només poden demanar el recurs per aquesta via els ens locals, no els centres educatius.

img actiwatt

Nom: Ecocasa: el gran joc de l’eficiència energètica.

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar.    

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Joc de taula on els diferents jugadors aprendran com estalviar energia a casa.

Nombre de participants: de 2 a 4 jugadors.

Durada de l’activitat: 30 minuts per partida aproximadament.

Edat dels participants: A partir de 6 anys.

Preu: Activitat gratuïta.

Desenvolupament de l’activitat: L’objectiu del joc és aconseguir ser el primer jugador o jugadora en compondre una casa amb els hàbits i les accions que permetin un estil de vida amb un consum energètic més eficient. Per aconseguir-ho, es disposa d’un tauler que representa un habitatge i una cinquantena de cartes amb consells d’estalvi energètic domèstic.

Espai i materials: 1 tauler de 40 x 40 cm, 1 dau, 4 fitxes i 48 cartes de consells energètics. Només es pot sol·licitar 1 joc per entitat.

Recomanacions: S’aconsella que un adult supervisi el desenvolupament de l’activitat i que ajudi a comprendre els conceptes i les mesures efi­cients i ineficients.

Més informació

Imatge ECOcasa

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, per a participació al carrer.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Activitat de gran format consistent en un lona que representa una casa i un mural amb els diferents elements energètics representats per guspires.

Nombre de participants: Es pot jugar per grups amb un màxim de 10 jugadors.

Durada de l’activitat: Entre 20 i 30 min. Adaptable als participants.

Edat dels participants: Nens i nenes de 3 a 6 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport, muntatge i dinamització.

Desenvolupament de l’activitat: Es presentarà al grup la següent situació: No hi ha ningú a casa i s’han deixat els aparells encesos que estan con­sumint energia, aquests aparells haurien d’estar apagats. Els nens els han d’apagar, donant la volta als elements i portant la guspira al mural.

Espai i materials: L’espai necessari per dur a terme l’activitat és de 25m2.

  • Els elements que la conformen són:
  • Lona impresa de 5x5m, per fer servir com a tauler de joc.
  • Roll-up de 120 x 198 cm, amb lona impresa per a fer servir de compta­dor.
  • 27 elements de peluix, cadascun amb les “guspires” corresponents.


Recomanacions:
L’activitat funciona molt bé en àmbit escolar. Es reco­mana fer difusió amb antelació per assegurar una bona participació.

Més informació

Imatge Guardawatts

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, per a participació al carrer.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: El joc mostra d’una manera pedagògica les diferents activitats diàries d’un infant que requereixen despesa energètica i pro­posa diferents opcions més o menys eficient per a cada una. L’objectiu és conscienciar sobre l’estalvi energètic en les accions quotidianes.

Nombre de participants: D’1 a 12 jugadors.

Durada de l’activitat: 25 minuts per partida.

Edat dels participants: De 6 a 10 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport, muntatge i dinamització.

Desenvolupament de l’activitat: Mitjançant un dau, el nen o nena va avançant en un recorregut tot responent a preguntes sobre pràctiques de consum d’energia que fa guanyar o perdre guspires d’energia. L’ob­jectiu de l’activitat és arribar a la meta o al final del dia amb el màxim nombre de guspires.

Espai i materials: Lona de 4x4 metres, dau de 0,5m3, caixa de 50 gus­pires, que ve empaquetat en una bossa amb nanses de 80x80 cm. Pes total: 4kg.

Recomanacions: El joc és dinamitzat per un monitor i permet varis formats, des d’un sol jugador a un gran nombre. En el cas que hi hagi molta afluència, es poden formar grups de 3-4 nens.

Més informació

Imatge l'Energia en un dia

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar, per a participació al carrer.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Joc de gran format per conscienciar d’una forma pe­dagògica i a través del joc sobre els bons hàbits energètics en l’àmbit domèstic i quines són les mesures eficients que es poden aplicar.

Nombre de participants: De 2 a 8 jugadors.

Durada de l’activitat: Entre 20 i 30 minuts per partida aproximadament.

Edat dels participants: De 6 a 12 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport, muntatge i dinamització.

Desenvolupament de l’activitat: Els nens han de relacionar les fitxes taronges (que mostren accions de consum o producció energètica més ineficients) que estan situades boca avall al tauler, amb les fitxes verdes (que mostren accions de consum o producció energètica més eficients) que s’han repartit entre els jugadors.

Espai i materials: 54 fitxes circulars de fullola plastificades de 40cm de diàmetre i inclou la bossa per transportar-les. Espai mínim 16 m2. El paquet sencer pesa aproximadament 12kg.

Recomanacions: S’aconsella que el joc es realitzi en un lloc pla i que els participants es descalcin a l’hora de participar per així poder moure’s entre les diferents fitxes.

Més informació

Imatge Hola Watty

Entitat: Institut Català d’Energia.

Tipus d’activitat: Recursos per a públic escolar.

Àmbit: Catalunya.

Descripció breu: Joc de petit format per conscienciar d’una forma pedagò­gica i a través del joc sobre els bons hàbits energètics en l’àmbit domèstic i quines són les mesures eficients que es poden aplicar.

Nombre de participants: De 2 a 8 jugadors.

Durada de l’activitat: Entre 20 i 30 minuts per partida aproximadament.

Edat dels participants: De 6 a 12 anys.

Preu: Activitat gratuïta, inclou transport.

Desenvolupament de l’activitat: Els nens han de relacionar les fitxes taron­ges (solució més ineficient) que estan situades boca avall al tauler, amb les fitxes verdes (solució més eficient) que s’han repartit entre els jugadors. L’entitat sol·licitant haurà d’especificar la destinació que li donarà al joc (ludoteca municipal, biblioteca, etc.).

Espai i materials: 54 fitxes circulars. Només es pot sol·licitar 1 joc per entitat.

Recomanacions: S’aconsella que un adult supervisi el desenvolupament de l’activitat i que ajudi a comprendre els conceptes i les mesures eficients i ineficients.

Més informació

Img Hola Watty individual

Tipus d’activitat: Recursos de participació al carrer.

Entitat: Diputació de Barcelona.

Àmbit: Barcelona

Descripció breu: Activitat de carrer basada en un conjunt d’elements de gran format destinats a públic familiar on a partir del joc s’introdueixen conceptes com les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica, l’aplicació de l’energia solar, etc.

Nombre de participants: En continu.

Durada de l’activitat: 120 minuts, en continu.

Edat dels participants: Nens/es entre 3 i 12 anys acompanyats.

Preu: En cas de sol·licitar el recurs en cap de setmana o festiu, l’ens local peticionari hauria d’assumir un copagament (90€).

L’ens local peticionari que sol·liciti una durada superior a la prevista (2 hores) hauria d’assumir un copagament (30 € entre setmana i 45 € cap de setmana per hora extra), sempre i quan l’ampliació de l’activitat sigui compatible amb altres peticions d’altres ens locals.

Desenvolupament de l’activitat:

El recurs inclou un monitor, el material i els elements necessaris per desenvolupar l’activitat.

Espai i materials:

L’espai necessari per muntar el joc és d’entre 50 i 80 m2.

Recomanacions:

Són requeriments d’aquest recurs a complir per part de l’ens local peticionari: Espai suficient per a la instal·lació i una persona per ajudar puntualment en el muntatge i desmuntatge; només es realitzarà l’activitat en espais oberts a l’aire lliure i d’accés públic.

img juguem energia

Tipus d’activitat: Recursos de participació al carrer

Entitat: Diputació de Barcelona.

Àmbit: Barcelona.

Descripció breu: L’inflable Saltem amb energia és una casa molt ineficient des del punt de vista energètic i tot saltant els nens/es l’aniran transformant en una casa que faci un bon ús de l’energia. Per a la transformació hauran de canviar les bombetes ineficients, posar plaques solars, canviar la temperatura dels termòstats, classificar residus a cada contenidor... S’introdueixen conceptes d’estalvi i eficiència energètica i ambiental.

Nombre de participants: Grups de 10-15 nens per torns.

Durada de l’activitat: 120 minuts, amb torns per grups de nens.

Edat dels participants: Nens/es entre 3 i 12 anys acompanyats.

Preu: En cas de sol·licitar el recurs en cap de setmana o festiu, l’ens local peticionari hauria d’assumir un copagament (100€). L’ens local peticionari que sol·liciti una durada superior a la prevista (2 hores) hauria d’assumir un copagament (50 € entre setmana i 75 € en cap de setmana per hora extra), sempre i quan l’ampliació de l’activitat sigui compatible amb altres peticions d’altres ens locals.

Desenvolupament de l’activitat:

El recurs inclou dos monitors, el material i els elements necessaris per desenvolupar l’activitat. En acabar l’activitat es lliurarà a tots els assistents un díptic mida A4 per repetir la feina a casa.

Espai i materials:

L’infable ocupa un espai de 10  x 10 metres.

Recomanacions:

Són requeriments d’aquest recurs a complir per part de l’ens local peticionari:

Espai suficient per a la instal·lació, bona accessibilitat amb cotxe, terreny pla (preferiblement sense sorra) i a l’ombra, presa de corrent a menys de 25 metres (de 2.000 W de potència), mínim 2 persones amb força física per ajudar en el muntatge i desmuntatge de l’inflable.

En cas de no assegurar aquests requeriments en la petició no es podrà optar al recurs.

En l’adjudicació d’aquest recurs es prioritzarà als municipis que no l’hagin rebut en l’anterior edició de la Setmana de l’Energia.

Només es realitzarà l’activitat en espais oberts a l’aire lliure i d’accés públic.

img saltem energia