• Imprimeix

Premis d'Excel·lència Energètica 2017

logo premis 2013

Els Premis d’Excel·lència Energètica tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

En l’edició 2017, s’han convocat les modalitats següents:

a) Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i/o de l’aprofitament de les energies renovables.

b) Àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica i/o les energies renovables en el seu àmbit.

c) Renovació energètica d’edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables en l’àmbit de la renovació energètica de l’edificació.

d) Mobilitat elèctrica. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació relacionada amb la mobilitat sostenible.

e) Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

f) Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat una actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

g) Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

Componen el jurat:

  • El secretari d’Empresa i Competitivitat del Departament d’Empresa i Coneixement que n’exerceix la presidència.
  • La directora de l’Institut Català d’Energia, que n’exerceix la secretaria.
  • La consellera delegada de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Coneixement.
  • El president del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya.
  • El vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de Catalunya.
  • El Catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona.
  • El director general del Consell de Cambres de Catalunya.
  • El president del Grup de Gestors Energètics.

Categoria actuació: Xarxa espavilada d'Olot

Sistema de producció centralitzada de fred i calor per a l’abastiment de 7 edificis municipals, amb un total de 40.000m2 climatitzats.

La producció d’energia es realitza a partir de calderes de biomassa, bombes de calor geotèrmiques, un sistema fotovoltaic de 25kWpic i una caldera de gas natural com a recolzament en moments de màxima demanda.

El projecte incorpora la creació d’un espai divulgatiu (la “Sala de les energies”), amb un panell mostrant en cada moment les dades de funcionament del sistema.

Es preveu també la creació d’una empresa de reinserció per a garantir el subministrament de biomassa local.

Categoria àmbit local: Consell Comarcal d'Osona - Agència d'Energia

Telegestió centralitzada de 36 edificis públics en la comarca d’Osona. El sistema de telegestió és de protocol de comunicació totalment obert, de forma que els tècnics participants poden configurar el sistema de gestió i control de la forma més adient i no cal pagar despeses de manteniment ni de servei.

Es telegestiona i controla tots els elements de consum energètic dels edificis: calderes, bombes d’impulsió, refredadores, enllumenat,...,de forma que es disposa d’un control diari exhaustiu i capacitat en la detecció de deficiències i/o avaries.

L’estalvi obtingut amb aquest sistema ha estat del 20,5% i s’ha incrementant el nivell de confort amb un cost molt reduït d’implantació a l’entorn de 3.000€ a 5.000€ per edifici.

Categoria renovació energètica d'edificis: Maria Àngels Negre Balsas

Rehabilitació integral d’una residència d’estudiants situada al barri de Sant Gervasi de Barcelona.

Les principals actuacions de millora energètica realitzades són: aïllament tèrmic de tota l’envolvent de l’edifici (incloent la solera), ruptura del pont tèrmic a les finestres, vidres dobles baix-emissius i instal·lació de persianes, enllumenat LED amb detectors de presència en espais comuns, protecció solar, captadors solars en coberta sense impacte visual des del carrer i ús de materials reciclats.

La rehabilitació energètica ha permès reduir d’un 48,6% la despesa d’energia i millora la qualificació de la certificació energètica des de la lletra “C” original fins a la lletra “A”.

Categoria mobilitat elèctrica: Evectra Mobility Services - Estabanell Energia

Instal·lació d’una infraestructura de recàrrega a Sant Cugat del Vallès amb accés universal, composat per un equip de recàrrega ràpida de 69kW i un de semi-ràpida de 25kW.

Actuació innovadora que permet que l’usuari pugui accedir a la recàrrega utilitzant el telèfon mòbil, a partir de la plataforma de gestió e-mobilitat.cat.

Categoria sensibilització: Tarpuna

Actuació realitzada ja en un centre educatiu i que ha involucrat a 150 alumnes de 2n d’ESO. Consisteix en formar els alumnes en matèria d’estalvi d’energia i monitoritzar diversos espais del centre educatiu per a conèixer els consums d’energia i els seus perfils i extreure les recomanacions adients de millora.

Els aparells de monitorització són fabricats directament pels alumnes amb el suport dels professors, formant part aquesta activitat dels continguts educatius. Posteriorment, els aparells són cedits a famílies en situació vulnerable.

Categoria internacionalització: SUD energies renovables

Obertura d’oficines comercials d’una instal·ladora d’energies renovables catalana a Perú, Xile i Argentina. Creació de 8 llocs de treball directes i 50 llocs de treball indirectes.

Realització de projectes d’electrificació rural amb energia solar fotovoltaica i bateries d’emmagatzematge que, en el decurs del 2016, han permès la posta en marxa de més de 5.500 equips fotovoltaics, tot dotant d’energia elèctrica a 25.000 persones. Després de 4 anys, el volum de treball internacional de l’empresa, ja depassa el volum de negoci a Catalunya.

Categoria trajectòria: Grup de Gestors Energètics 

Fundada el 1983, és l’única associació catalana creada a iniciativa de l’aleshores DG de Política Energètica de la GdC i  formada per professionals individuals que té com a àmbit exclusiu l’estalvi, l’eficiència energètica i les energies renovables.

Ha mantingut una activitat continuada en els seus 33 anys de vida: 200 activitats (jornades, visites, taules de treball) i 20.000 professionals han participat en aquestes activitats. Com a valor afegit té la independència de criteri enfront les empreses energètiques i l’administració