• Imprimeix

Edició 2016

logo premis 2013

Els Premis d’Excel·lència Energètica tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

Vídeo resum dels moments més rellevants de l'acte de lliurament de premis per a l'edició 2016 que es van dur a terme el dia 3 de març al Palau de la Generalitat de Catalunya, comptant amb l'assistència de més de 200 professionals i representants de les entitats del sector energètic del nostre territori.

En l’edició 2016, s’afegeixen dues noves categories, la que correspon a "Actuació àmbit local" que vol reconèixer a les entitats d'àmbit local que hagin realitzat alguna actuació destacada en eficiència energètica al seu territori i la que corespon a "Actuació àmbit renvoació energètica d'edificis" per a empreses o entitats que hagin dut a terme una acció d'eficiència enrgètica o energies renovables als edifcis. 

Així, enguany els premis s’atorgaran en les modalitats següents:

a) Actuació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin dut a terme una instal·lació o actuació significativa en l’àmbit de l’estalvi, l’eficiència o la diversificació energètica, i/o de l’aprofitament de les energies renovables.

b) Sensibilització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per les seves actuacions de difusió i conscienciació en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

c) Internacionalització. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que hagin desenvolupat un projecte o actuació amb projecció internacional en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables.

d) Emprenedoria i ocupació. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per dur a terme una actuació o projecte empresarial innovador en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables capaç de generar riquesa i llocs de treball per al territori.

e) Trajectòria. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per la seva activitat continuada i de referència en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o la promoció de les energies renovables.

f) Actuació àmbit local. Ens locals que hagin realitzat alguna actuació destacada de millora en eficiència energètica en el seu àmbit.

g) Actuació àmbit renovació energètica d’edificis. Empreses, entitats públiques i privades i ens locals que s’hagin distingit per dur a terme una actuació destacada en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i/o les energies renovables en l’àmbit de la renovació energètica de l’edificació.

Modalitat Actuació

El guardó ha estat per a l’Autoritat Portuària de Tarragona. La decisió del jurat ha tingut en compte la gestió integral en matèria d’energia que realitza l’entitat, que ha assolit la certificació de gestió energètica ISO 50.001 i que ha aplicat mesures com la construcció d’un nou edifici amb la un certificat d’eficiència energètica de classe ‘A’, la implantació d’un conjunt de tecnologies i equips d’eficiència energètica –com el sistema de monitoratge i control de les torres d’il·luminació-, la posada en marxa d’una instal·lació fotovoltaica de 60 kW en una coberta o l’aposta pel vehicle elèctric mitjançant l’adquisició de tres vehicles elèctrics, entre d’altres.


Modalitat Sensibilització

S’ha atorgat el premi a l’empresa Habitat Futura Globalcom, un grup de comunicació que s’ha especialitzat en l’àmbit de l’edificació sostenible. La distinció reconeix no només l’activitat editorial del grup, amb un tiratge de 25.000 exemplars de la seva revista de capçalera o un canal digital amb més de 3.000 visites mensuals, sinó també els seus projectes de participació, com la iniciativa ‘Visions arquitectòniques’, que reuneix a professionals de l’edificació  dos cops l’any per aportar i discutir noves solucions per al sector, i el concurs Illa Eficient, que ha obert a l’edificació sostenible la renovació d’una illa de l’Eixample.


Modalitat Internacionalització

El guardó ha estat per a l’empresa L.Solé, SA. L’empresa gironina, especialitzada en la fabricació de calderes industrials per a l’aprofitament energètic de la biomassa, està present a 45 països de 4 continents, té delegacions permanents a França, Xile, Hondures i República Dominicana, i el 2015 ha redoblat l’aposta pel mercat llatinoamericà, fet que li ha permès augmentar un 70% el volum de vendes a l’exterior.


Modalitat Emprenedoria i ocupació

El guardó ha estat per a l’empresa lleidatana Imartec, especialitzada l’àmbit de la biomassa. La companyia ha desenvolupat un producte modular que inclou la sala de calderes i la sitja per a l’emmagatzematge de la biomassa que es pot instal·lar en 48 hores. Aquest sistema li ha permès crear 5 llocs de treball directes, i la firma preveu el seu desplegament internacional durant aquest 2016.


Modalitat Trajectòria

El reconeixement a la trajectòria d’excel·lència energètica ha recaigut en l’empresa farmacèutica Alcón Cusí. El jurat ha valorat el programa d’estalvi energètic iniciat per l’empresa l’any 2008, que li ha permès incrementar la producció un 21% amb una reducció del 50% del consum d’energia per unitat produïda. Aquesta política ha suposat des de l’aposta per noves solucions tecnològiques a les diferents línies de producció fins a la incorporació de les energies renovables mitjançant instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques. L’empresa preveu iniciar enguany la introducció de vehicles elèctrics a la seva fàbrica.


Modalitat Àmbit local

S’ha distingit l’ajuntament d’Avià, municipi del Berguedà que ha iniciat un programa de millora energètica i ambiental que durant el 2015 ha implicat la instal·lació de plaques solars tèrmiques en equipaments esportius, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis municipals, la substitució de la il·luminació de l’escola pública i de l’escola bressol per LEDS o la instal·lació de termòstats. Amb aquest paquet de mesures, que s’incrementarà el 2016, l’ajuntament d’Avià estalviarà entre un 30% i un 40% de la seva factura energètica.


Modalitat Renovació energètica d’edificis

En aquesta nova modalitat que s’ha incorporat a aquesta edició, s’ha guardonat l’arquitecte lleidatà Josep Bunyesc per la rehabilitació i ampliació del centre cívic Can Portabella, de Barcelona. El projecte ha convertit un edifici del segle XIX en un edifici de balanç energètic positiu, ja que s’ha minimitzat la seva necessitat d’energia, que es cobreix amb una placa fotovoltaica de 9,9 kW. L’obra ha inclòs mesures com la recuperació de la calor del sistema de ventilació, la instal·lació d’una coberta ventilada o l’aïllament perimetral, entre d’altres. A més, incorpora un programa didàctic per explicar al públic usuari el funcionament de l’edifici i com aplicar aquests mateixos criteris als seus habitatges.


Menció d'honor

El jurat ha distingit amb una menció d’honor l’Hospital Sant Joan de Déu pel seu nou centre de dia. La construcció d’aquest equipament ha incorporat diferents tecnologies d’estalvi i eficiència energètica que permetran una reducció del consum de 9.000 MWh anuals, i permetrà estalviar l’emissió de 3.000 tones de CO2cada any. El nou disseny de l’edifici, que inclou un anell centralitzat per a la producció i distribució de fred o la recuperació de calor de la refredadora, té en compte que els seus usuaris són infants, i per això s’ha ambientat com un bosc en les zones genèriques, mentre que altres àrees simulen una nau espacial o un submarí.