• Imprimeix

Càpsules energètiques: servei de divulgació de bones pràctiques

Què és?
Les càpsules energètiques són materials que l’ICAEN posa a disposició de tots els responsables energètics de plantes industrials per tal que puguin dur a terme les seves pròpies campanyes de conscienciació. En aquestes càpsules hi ha un conjunt de recomanacions sobre bones pràctiques a la indústria per tal d'identificar i comunicar correctament les possibles incidències que repercuteixin en un consum energètic excessiu. 

A qui va dirigit?
El missatge de les bones pràctiques i el correcte ús de les instal·lacions està destinat al conjunt de treballadors d’una planta industrial.  Aquesta informació és d’interès per a totes les empreses que vulguin implantar un canvi cultural dins de la seva planta i és d’especial interès a aquelles empreses que vulguin implantar un sistema de gestió energètica sota la normativa ISO-50.001, ja que d’acord amb aquest estàndard es necessari realitzar una política de comunicació interna per la conscienciació en l’estalvi i l’eficiència energètica.

Com s’hi accedeix?
Aquests materials es troben disponibles en format vídeo i en format pòster i es poden descarregar des dels enllaços següents:

Pareu atenció a les anomalíes

Apagueu els aparells

Fe d'errates: on apareix kW ha de dir kWh.

Comuniqueu les Fuïtes

Data d'actualització:  28.02.2013