• Imprimeix

Formularis de l'Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI)

El mes d'abril de l'any 2018 l’Institut Català d’Energia inicia la recollida d’informació per a l’elaboració de l’Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI) dels anys 2015, 2016 i 2017.

Aquesta operació estadística va adreçada a una mostra restringida dels aproximadament entre 3.000 i 3.200 establiments industrials més importants de Catalunya segons el seu nivell de consum energètic i sector d’activitat econòmica.

L’obtenció d’aquesta informació és molt important tant per a disposar d’una estadística detallada i fiable, com per a tenir un coneixement el més complet possible de les necessitats energètiques de la indústria a Catalunya, element imprescindible per a la planificació energètica.

L'Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial està contemplada en el Programa anual d’actuació estadística per a l'any 2017 en el Decret 11/2017, de 7 de febrer, del DOGC núm. 7305. Aquest Programa queda establert dins la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla Estadístic de Catalunya 2017-2020. Aquesta llei posa en pràctica les previsions de la Llei 23/1998 d’Estadística de Catalunya que regula l’obligatorietat de subministrar informació i la preservació del secret estadístic. Conseqüentment, les dades són tractades de forma absolutament confidencial i només són objecte de publicació de forma molt agregada.

Els establiments industrials seleccionats rebran una carta on s'informa dels objectius de l’ECESI i on s'hi adjunten els formularis a emplenar en format paper.

Com emplenar i retornar els formularis emplenats

Hi ha tres opcions per emplenar i fer arribar els formularis a l'ICAEN. Qualsevol d'elles és vàlida però es recomana triar l'opció 3:

  1. Format paper: emplenar els formularis adjunts a la carta que rebran els establiments i fer-los arribar per correu ordinari a l'adreça:

Institut Català d’Energia (ICAEN)
Divisió de Planificació Energètica
Ref. ECESI
Pamplona 113, 3a planta
08018 Barcelona

  1. Format electrònic: descarregar els formularis en format word (veure enllaços més avall) i enviar-los a l'adreça electrònica ecesi.icaen@gencat.cat

  2. Aplicació web (forma recomanada): els formularis es poden enviar directament a través de l’aplicació web (veure enllaç més avall). Si el procés es finalitza correctament, es rebrà un correu de confirmació de rebuda de l’ICAEN, així com una còpia en format pdf dels formularis emplenats. 

Per a qualsevol dubte, es pot consultar la "Guia per a l'elaboració de l'ECESI" (veure enllaç més avall).

 

Data d'actualització:  30.04.2018