• Imprimeix

Mapa de mesures per a l'estalvi i l'eficiència energètica

Què és? 
El Mapa de mesures és una eina que permet accedir a dues aplicacions diferenciades, el cercador de mesures d’eficiència energètica i la imatge gràfica de les mesures més representatives de cada àmbit.  El cercador de mesures és una base de dades on es descriuen de forma detallada les mesures per millorar l’eficiència energètica que es poden aplicar en el sectors industrial i terciari, d’edificació, mobilitat i també en les instal·lacions d’energies renovables, així com el seu estalvi orientatiu associat.  La part més visual del Mapa de mesures mostra un conjunt d’il·lustracions on es representen els esquemes de les instal·lacions consumidores d’energia més comuns en els àmbits esmentats.  Aquests gràfics permeten que l’usuari pugui seleccionar qualsevol dels seus components etiquetat amb un número, i l’aplicació li retorna les mesures a implantar per millorar l’eficiència energètica de l’equip seleccionat, l'estalvi que se'n deriva, i les emissions evitades. D’aquesta manera l’usuari disposa d’un llistat, tipus check-list de mesures ordenades gràficament, segons l’equipament sobre el que es poden aplicar.

A qui va dirigit?
Aquesta aplicació està dirigida tant al col·lectiu de gestors energètics o responsables energètics de la indústria, dels edificis o  de la mobilitat, com als tècnics que els contracten. Amb el Mapa de mesures poden ampliar el coneixement del potencial estalvi energètic a  les seves instal·lacions. Aquest recull de mesures complementa la Guia metodològica per realitzar auditories energètiques, ja que  permet orientar el resultat dels estudis dels auditors a la identificació de noves mesures. Cal  tenir en compte però que el Mapa de mesures planteja les mesures de forma genèrica, sense considerar els requisits  o les limitacions de cada realitat (espai disponible, disponibilitat de recursos, requeriments de producció, ...)

Data d'actualització:  24.08.2016

Informació relacionada