• Imprimeix

Servei d'accés a la instrumentació portàtil energètica

Per determinar les accions d’eficiència energètica és necessari conèixer els valors reals de rendiment dels equips en funcionament i poder quantificar els estalvis potencials derivats de les corresponents accions d’inversió o manteniment. Disposar, però, d’un conjunt complert d’instruments de mesura és complicat i car.

Quina finalitat té aquest servei?

La finalitat d’aquest servei és facilitar l’accés a instrumentació portàtil de mesura de paràmetres energètics. Per a això s'han cedit un conjunt d'instruments complert i de qualitat per a la realització de mesures i estudis energètics a una sèrie d'entitats a fi que aquestes en gestionin un servei de lloguer.

Quin benefici se n'obté?

Amb la utilització d’aquests equips es pot dur a terme una optimització de les instal·lacions basada en dades reals mesurades. Un cop implantades les millores d’eficiència detectades, també es pot comprovar, mesurant-ho, que la millora ha aportat l’estalvi esperat. Mitjançant aquesta instrumentació es pot, per exemple:

  • Ajustar l’aire de combustió de calderes, i per tant el seu consum i rendiment.
  • Comprovar el nivell de pèrdues en les línies de vapor.
  • Analitzar la demanda elèctrica per conèixer la corba de demanda i les puntes de consum.
  • Detectar per termografia i quantificar les pèrdues calorífiques de les instal·lacions.
  • Mesurar temperatures, cabals, dades elèctriques, etc.

Com accedir a aquest servei?

El lloguer d’aquests equips portàtils l’efectuen actualment tres entitats col·laboradores: AEE, ACTECIR i UdL.

Les dades de contacte de les entitats que ofereixen el servei de lloguer són les següents:

AEE (Associació Electrotècnica Espanyola)
Tel: 93 454 14 49 - Fax: 93 323 32 63 - electrotecnia@electrotecnia.org
Punt de recollida dels equips: AEE, C/ Pamplona, 92-94, 2n. 2a. 08018 Barcelona.
Horari de recollida i lliurament de 8 a 18h. Ininterrompudament i servei de pàrquing gratuït.

ACTECIR (Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració) Pl. Espanya, 1r. pis 08004 Barcelona
Tel: 93 423 11 75  // 93 233 24 29 - Fax: 93 423 11 75 - actecir@actecir.cat
Punt de recollida dels equips: Plaça Espanya, s/n; Fira de Barcelona; Escala de premsa, 1r. (Tel.: 93 233 24 29 actecir@actecir.cat)

UDL-GREA (Universitat de Lleida, Grup de Recerca en Energies i Maquinària agroindustrial)
Tel: 973 00 35 76  - Fax: 973 00 35 75 - grea@diei.udl.cat.
Universitat de Lleida - Campus de Cappont - Edifici CREA - C/ Pere de Cabrera, s/n. 25001 Lleida.
Punt de recollida dels equips: Escola Politècnica Superior - Campus Cappont - Pere de Cabrera, s/n - 25001 Lleida

Preus de lloguer de la instrumentació energètica portàtil

Instrument

Tipus de Marca/Model

Preu fix/no socis

Preu fix/ socis *

Fiança

 

Import unitari setmanal socis(€)

Import unitari setmanal No Socis(€)

Opacímetre (Bacharach)

Testo 554

30

15

300

3-5

6-10

Luxòmetre

testo 4545

30

15

300

8-10

15-20

Comptador elèctric MINI de quadre (carril DIN)

Circutor-CVM-MINI

30

15

300

 

 

8-10

15-20

Termòmetre

infrarojos

làser (0-

950ºC)

 

Testo 845

30

15

300

12-15

24-30

Detector ultrasònic de fuites

SpiraxSarco UP100

30

15

300

24-28

48-55

Analitzador de combustió

Testo 335

30

15

300

57-60

114-120

Analitzador de xarxa elèctrica

Circutor-AR5L

 

30

15

300

57-60

114-120

Multifunció (Tº,h, v, P)

Testo 435

30

15

300

48-55

96-110

Càmara termogràfica

Land Guide M3 ZT8273

30

15

1000

68-75

135-150

Càmara termogràfica de precisió

 

Flir System E300

30

15

1000

225

450

Cabalímetre d’ultrasons

PT 878-06

30

15

1000

75-88

150-175

Cabalímetre portàtil per ultrasons FLEXIM

FLUXUS F601

30

15

1000

75

150

Auditor de xarxes elèctriques

CIR-E3

 

30

15

300

41-45

81-90


 


* Socis ACTECIR i AEE

Data d'actualització:  16.07.2014