• Imprimeix

Eina CATest per a la validació d'instal·lacions solars tèrmiques

CATest_rodo_84x84

CATest és l’eina  per a verificar el compliment de la contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària en instal·lacions solars tèrmiques, conforme el Decret d'Ecoeficiència i les Ordenances Solars Tèrmiques de tots aquells municipis de Catalunya que en disposin.

Amb aquesta nova aplicació,  l'Institut Català d'Energia vol oferir a tots els actors implicats en tasques de control i verificació del compliment de la contribució solar mínima del disseny d'instal·lacions solars tèrmiques, així com als propis dissenyadors, una nova metodologia ràpida i precisa per a verificar el correcte dimensionat d'aquestes instal·lacions.

Aquesta eina, desenvolupada per AIGUASOL, utilitza la nova metodologia de càlcul MetaSol, la mateixa utilitzada al programari de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía i de l'Asociación Solar de la Industria Térmica.

CATest és una eina que permet validar el compliment de la contribució solar mínima corresponent del dimensionat de les instal·lacions solars, sempre que aquestes quedin suficientment representades dins del seu àmbit d'aplicació (tipologia de configuració escollida, etc.).

Per a qualsevol consulta tècnica relacionada amb l'eina CATest, cal enviar un correu electrònic a l'adreça icaen@gencat.cat.

Data d'actualització:  30.04.2014