Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Sistema de manteniment ...
 

Sistema de manteniment predictiu amb un gran estalvi energètic a La Farga Rod

La Farga Rod
La Farga Rod, una empresa que pertany al holding metal·lúrgic La Farga Group, situada a Les Masies de Voltregà, implanta un innovador sistema de manteniment predictiu. L’objectiu és reduir el nombre de parades no controlades i detectar períodes d’inoperativitat per a evitar pèrdues de productivitat, despeses extres per l’elevat cost del manteniment correctiu i detectar i evitar el malbaratament d’energia amb el consegüent benefici ambiental.

Això té lloc en una planta on la parada del procés continu representa una despesa energètica elevadíssima.

De manera generalitzada en la indústria pesada, el cost de manteniment global és una de les tres partides més importants del seu pressupost:

•  Més del 40% dels costos de manteniment són a causa d’avaries imprevistes, i

•  Més del 80% del temps de manteniment del procés industrial és correctiu, i no pas preventiu.

El MICO24 és una eina tecnològica de predicció desenvolupada per Effitronix (una empresa situada a Tona, amb més de 20 anys de presència al mercat i especialitzada en Mecatrònica). Mitjançant un sistema de sensors especialitzats es mesuren i s’analitzen de manera contínua i sistemàtica els punts clau dels elements a controlar, donant informació per a poder anticipar qualsevol incidència i preveure parades no controlades dels elements productius abans que succeeixin. D’aquesta manera s’assoleixen alts nivells d’eficiència i productivitat amb el consegüent estalvi energètic i benefici ambiental.


Sistemes de manteniment predictiu

La Farga_forn

El que fa un sistema de manteniment predictiu és relacionar variables i obtenir informació per a prendre decisions amb antelació. Per tant, d’entrada cal establir les diferents variables que es van monitoritzant.

Partint de les especificacions tècniques de l’equip a controlar i combinat amb la intel·ligència que va generant el sistema, s’estableixen uns llindars a partir dels quals es generen els avisos. Aquesta constant adaptació del sistema gràcies a la seva intel·ligència permet generar avisos a temps i evitar falses alarmes. Val a dir que el Mico24 treballa sempre en temps real ja que efectua més de 30 lectures per segon.

La gran majoria de sistemes de manteniment predictiu fan mesures puntuals i no de manera continua i permanent. D’altra banda, es basen només en llindars, mentre que el sistema MICO24 analitza també tendències i per això es pot anticipar donant avisos abans que es generin alarmes. A més, permet una auditoria energètica constant i individualitzada per a cada element monitoritzat.

 

Layout de la implantació

La Farga_monitor
La Farga_mobil

Fase d’implantació del sistema: un cop s’han determinat els punts crítics a controlar s’instal·len uns sensors adequats als paràmetres que es volen mesurar de cada equip, i mitjançant aquests es capturen les dades amb uns mòduls connectats a un PC industrial. Aquest les agrupa i via Internet les envia al servidor central on es tracten les dades i es va generant l’aprenentatge del sistema i, per tant, establint els llindars corresponents als punts crítics.

Fase d’actuació: quan ja s’han ajustat els llindars i el sistema és operatiu, es trasllada la informació al PC de planta, i es crea un quadre de comandament on es monitoritzen tots els elements en un format molt simple per a donar en cada moment només la informació necessària.

En la fase d’actuació, el sistema continua enviant les dades al servidor central on, paral·lelament, aquest va adquirint intel·ligència. Mitjançant aquest aprenentatge el sistema també genera informes i dóna pautes d’assessorament.

Els avisos d’incidències es visualitzen en temps real al monitor de planta i via web i si no es validen s’envien als terminals mòbils escollits. Per garantir l’accés a tota la informació en temps real es pot fer sempre via web o mitjançant un terminal mòbil (amb una aplicació dissenyada específicament per a mòbil).

 

Avaluació del sistema predictiu a la Farga Rod

La Farga_colada

La línia de producció d’alambró de coure electrolític és un procés continu amb una capacitat de 25Tm/hora. Una parada no controlada comporta un fort impacte en la productivitat i en el consum d’energia.

  • El sistema ha actuat positivament i s’ha aconseguit evitar múltiples parades gràcies als avisos i alarmes que ha generat. Un exemple: s’ha detectat un excés de vibració i un increment de temperatura al motor principal; després d’un manteniment preventiu, el sistema va avisar i es va poder comprovar que el provocava haver greixat en excés. A partir d’aquí es va refrigerar el motor amb elements externs fins a poder fer una parada programada i corregir la incidència. Sense l’avís, a la llarga, el motor hauria provocat una parada del procés productiu i, mentrestant, el seu consum hauria estat molt més elevat, malbaratant energia per les pèrdues en forma de calor.
  • Mitjançant el registre i monitorització s’ha analitzat la potència dels diversos elements que intervenen en el procés continu. Això ha permès establir quins elements es poden parar en cas d’aturada del procés productiu i, així, evitar el malbaratament d’energia. A partir d’aquesta anàlisi s’estan portant a terme diverses actuacions i n’hi ha d’altres programades.

  • A més a més, el fet de registrar els consums en temps real i de manera continua, ha permès detectar que els motors dels ventiladors de refrigeració funcionaven al 100% del seu règim durant tot el dia, quan no es necessari. S’ha procedit a instal·lar uns convertidors de freqüència. Ara els motors es regulen segons les necessitats reals del procés en cada moment (a temps real). Entre les lectures reals de consum durant 24h sense la regulació i els consums després de la regulació, el consum ha passat d’11kWh a 4kWh, obtenint un estalvi energètic del 55%.

 
Data d'actualització: 01.02.2012