• Imprimeix

L’Icaen completa la segona edició d’experiència formativa en vehicle elèctric per a tècnics municipals

25/11/2016 08:11
Cursos en experiència en vehicle elèctric

Durant el mes de novembre, l’Institut Català d’Energia ha portat a terme 4 sessions formatives per a  responsables i tècnics de mobilitat municipals sobre el vehicle elèctric i la seva infraestructura de recàrrega. Les sessions s’han portat a terme a Barcelona (2 de novembre), Sabadell (4 de novembre), Girona (11 de novembre) i Tarragona (21 de novembre).

Es tracta de la segona edició de l’experiència formativa en vehicle elèctric després de l’endegada per a la ciutadania durant la Setmana de l’Energia. En aquesta edició, s’ha incidit en els tècnics municipals, i s’ha proposat com una de les accions que donen continuïtat a les ja realitzades durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.

L’objectiu de l'experiència en vehicle elèctric és donar a conèixer el model piramidal que, des de la Generalitat de Catalunya, s’està impulsant per tenir un bon desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric al nostre país, a més de familiaritzar-se en la conducció d’un vehicle elèctric i conèixer els avantatges i inconvenients que pot aportar, per un municipi, afavorir i potenciar el vehicle elèctric en la mobilitat quotidiana dels seus ciutadans.

A nivell municipal, el fet de potenciar la introducció del vehicle elèctric, permet incidir en la reducció de la contaminació local i el soroll, ajudant a millorar la qualitat de l’aire de les nostres ciutats i repercutir directament en una millor salut pels ciutadans.

Aquesta formació constava d’una part teòrica, impartida per tècnics de l’ICAEN i de Nissan, i una part pràctica de conducció i recàrrega del vehicle, portada a terme per tècnics del RACC. L’empresa Nissan va cedir a l’ICAEN tres vehicles elèctrics (Nissan Leaf i furgoneta e-NV200) per poder fer aquestes sessions.

En total es van formar més de 25 responsables i tècnics de mobilitat municipal i també personal de la Diputació de Girona i Tarragona.

A nivell municipal és important que cada municipi analitzi les seves capacitats a l’hora d’instal·lar una infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric, que serveixi per poder donar un bon servei al ciutadà i com a país, els municipis són una peça clau a l’hora d’aconseguir els objectius proposats en el Pla Estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) en el qual es preveu, que el 2019, a Catalunya, hi hagi instal·lats:

 • 100 estacions de recàrrega ràpida a la xarxa viària
 • 400 estacions de recàrrega semiràpida en centres generadors de mobilitat i en espais públics municipals
 • 000 punts de recàrrega vinculada als estacionaments habituals dels vehicles

En l'àmbit municipal hi ha una sèrie d’actuacions que ajudaran a augmentar el nombre de vehicles elèctrics en els municipis:

 • Organitzar cursos per instal·ladors elèctrics perquè coneguin com s’ha de fer la instal·lació d’un punt de recàrrega.
 • Formar a agents de la propietat i a constructors locals perquè en noves construccions i en rehabilitacions es deixin les instal·lacions preparades per poder instal·lar punts de recàrrega.
 • Explicar als veïns com posar un punt de recàrrega a casa seva (punt vinculat).
 • Parlar amb els centres comercials estratègics i els centres generadors de mobilitat propers al municipi per poder analitzar la millor localització per instal·lar punts de recàrrega semiràpida i ràpida.

Què aporta conduir un vehicle elèctric?

 • Augment de l’eficiència energètica: el motor alimentat amb electricitat té uns rendiments propers al 95%, mentre que el motor de combustió té un rendiment aproximat del 30%.
 • Permet integrar les energies renovables en la generació d’energia elèctrica.
 • Permet reduir la dependència de productes derivats del petroli.
 • Millora la qualitat de l’aire a les nostres ciutats.
 • Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
 • Disminueix el soroll generat per la circulació de vehicles.
 • Permet un nou posicionament de la indústria de l’automòbil implantada a Catalunya.

Aspectes rellevants en la conducció pràctica d’un vehicle elèctric

 • Conduir amb suavitat i velocitat moderada per maximitzar l’autonomia del vehicle
 • No buscar els límits de l’autonomia del vehicle
 • Racionalitzar l’ús del climatitzador
 • Planificar el trajecte previst i en funció dels nombre de quilòmetres a realitzar identificar les possibilitats de recàrrega externa.
 • Recarregar el vehicle durant la nit i en aquelles ocasions necessàries, fer-ho a la feina o en punts de recàrrega semiràpida o ràpida.
 • Fer-se escoltar. El nivell d’emissió de so del vehicle elèctric és pràcticament nul i al circular entre vianants, ser conscient d’aquesta característica.