• Imprimeix

Nou apartat de rehabilitació energètica als edificis.

09/06/2017 15:06

Es publica el nou apartat de rehabilitació energètica al web de l'icaen. L'objectiu és fer difusió entre la ciutadania dels aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de rehabilitar energèticament un habitatge, i promoure així que el parc d'edificis de Catalunya sigui cada vegada més eficient i es prepari pel paper clau que té en el nou model energètic, fomentant actuacions sobre l'envolupant, les obertures i les instal·lacions.