• Imprimeix

Es publica la nova infografia: Com s'ha de realitzar una auditoria energètica?

14/06/2017 11:06

Fa més d’un any que es va publicar al BOE (Reial Decret 56/2016) l'obligació de dur a terme una auditoria energètica en les empreses que no eren PIME, d’acord amb la transposició de la directiva 2012/27/UE. També s'estableixen en aquest RD els requisits que ha de complir l'esmentada auditoria, i aquest és un punt clau per l’Institut Català d’Energia, que des de la seva fundació ha defensat l’auditoria com a inversió més que com a despesa.

Un cop finalizat el termini per al registre d’aquestes auditories a l’organisme competent: la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat industrial,  l’ICAEN ha considerat rellevant explicitar els avantatges d’aquesta inversió en una nova inforgrafia.
La motivació principal ha estat l’avaluació de la qualitat de les auditories que l’ICAEN ha pogut conèixer gràcies al seu Servei de Revisió d’Auditories Energètiques iniciat a mitjans del 2016.

Atès que el RD marca l’obligació de fer una auditoria energètica cada quatre anys a les no PIMES, encara resten més de 3 anys per a que s’ocupin de la següent auditoria a fer i en aquest termini és important fer palesa la diferència entre la despesa que ha suposat per algunes empreses fer una auditoria únicament per complir amb el tràmit, i les avantatges en reducció dels seus costos energètics per a les empreses, que ha suposat per a les empreses que s’ho han pres com una oportunitat de millora.

De fet, una auditoria de qualitat comporta un pla d’implantació de les mesures de millora que s’hi detecten, de manera que els estalvis de les mesures més immediates s’inverteixen en aquelles millores de temps de recuperació de la inversió més llargs.

Més informació