• Imprimeix

ISO revisa la norma ISO 50.001 de Sistema de Gestió de l'Energia

26/10/2018 16:10

ISO amb la intenció de que la norma ISO 50.001:18 sigui del tot integrable amb les altres normes de sistemes de gestió ha revisat la norma incorporant l’estructura d’alt nivell. També ha adoptat canvis per adaptar-la millor a les noves necessitats del mercat:

  • Presenta un fil conductor basat en els riscos
  • Dona major importància a l’anàlisi del context
  • Inclou un major enfoc vers el negoci

Els sistemes de gestió energètica ISO 50.001 ja certificats hauran de ser adaptats a la nova norma ISO 50.001 en un termini de 3 anys, és a dir, fins el setembre de 2022.

Un sistema de gestió energètica permet entre altres coses disposar contínuament de totes les dades necessàries per passar una auditoria energètica, és a dir, poder prendre en tot moment la foto de la situació energètica d’una organització o establiment.

És per això, i per la millora contínua en eficiència que impliquen les normes ISO, que l’ICAEN dona suport a aquesta norma des que va néixer en el 2012. Ja que ha permès certificar els sistemes de gestió que ja s’havien anat implantant, i mereixien aquest rigor.

Des del 2013 l’ICAEN porta un recompte de les empreses que ja han certificat en la ISO 50.001, alguna activitat desenvolupada a Catalunya. En el llistat que es pot descarregar es relacionen les empreses certificades, actualitzades semestralment, i les empreses certificadores que faciliten el seu contacte.

Com es pot veure en la següent gràfica, el creixement de les certificacions a Catalunya té una tendència  gairebé exponencial pel que fa al total de certificacions.

2018-10-26_1630_ISO

Pel que fa a tipologia d’activitat que s’està certificant en ISO 50.001, es pot  comprovar en el gràfic de distribució que hi ha quatre sectors clarament dominants: la gestió de l’aigua, ja sigui d’estacions de proveïment com d’estacions depuradores, la indústria química, el sector serveis i les enginyeries, sobretot les que es dediquen al món de l’energia.

2018-10-26_1631_ISO

L’organització ISO porta també un recompte de certificacions per països. Per conèixer les certificacions a Espanya en els darrers anys podeu descarregar l’excel referit a la ISO 50.001 del llistat del seu web.