• Imprimeix

Actualització de la Instrucció Tècnica de control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa

S'ha publicat una nova versió de la IT-AT-12, Instrucció tècnica de prevenció i control de les emissions en instal·lacions de combustió de biomassa.

19/02/2018 09:02

Les referències que en la versió inicial es feien a la Directiva d'instal·lacions MIC s'han substituït per referències al Reial decret 1042/2017 que transposa l'esmentada directiva a l'ordenament jurídic espanyol. També s'ha incorporat al text de la IT la referència a la Decisió UE 2017/1442 sobre conclusions MTD per grans instal·lacions de combustió. Finalment, s'ha adaptat l'apartat 5.2 de freqüència de mesurament a l'establert al RD 1042/2017.

Podeu consultar la Instrucció Tècnica a l'apartat de Legislació - Medi ambient i emissions del BiomassaCAT al següent enllaç.