• Imprimeix

Com frenar la contaminació de la biomassa amb certificacions de qualitat

07/11/2018 12:11

Extracte de la notícia publicada per Energías Renovables.

La norma internacional ISO 17225 estableix els criteris de qualitat que afecten als biocombustibles sòlids més utilitzats, com són els pèl·lets i estelles. És la que defineix el Reial Decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics per a que comptin amb ella "els biocombustibles sòlids que es comercialitzin per a ser utilitzats com a combustible en calderes d'ús no industrial".

La contaminació derivada de la combustió de biocombustibles sòlids, i en especial les partícules en suspensió, és un dels factors limitants per a la implantació de calderes de biomassa a escala domèstica i industrial. Ajuntaments com Madrid no compten amb elles al seu Pla de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic i un informe de la Fundación Renovables directament les rebutja dins les ciutats.

El Reial Decret 818/2018 intenta limitar també aquesta càrrega contaminant amb la cita esmentada: "els biocombustibles sòlids que es comercialitzin per a ser utilitzats com a combustible en calderes d'ús no industrial hauran d'identificar la seva classe de qualitat i les especificacions, segons allò establert a les normes UNE-EN ISO 17225, en funció de la tipologia del biocombustible sòlid i pel cas de pinyols d'oliva i closques de fruits, hauran de complir les especificacions establertes en les normes UNE-164003 i UNE-164004, respectivament.

Podeu llegir la notícia sencera al següent enllaç.