• Imprimeix

Eines pràctiques per a la realització d'auditories energètiques

23/11/2017 13:11

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) en el seu compromís per fomentar l’eficiència energètica va publicar el 2012 la Guia Metodològica per realitzar auditories energètiques, de la col·lecció Quadern Pràctic, adreçada a professionals del sector de la consultoria energètica i a responsables energètics dels centres consumidors d'energia.

Amb l'objectiu de facilitar i millorar el procés de l'auditoria energètica descrit en aquesta guia, l'ICAEN posa a disposició de l'usuari una sèrie d'eines bàsiques de dues tipologies:

  • Formularis de recollida de dades per descarregar, imprimir i emplenar en les visites del treball de camp.
  • Fulls de càlcul per avaluar la rendibilitat de les millores identificades en el diagnòstic realitzat posteriorment.

Els formularis es poden descarregar i utilitzar lliurement. Donat que els diferents camps s'han d'omplir a mà, aquests es mostren desplegats per tenir accés a totes les opcions.

Pel que fa al full de càlcul descarregable, cal tenir en compte que moltes de les fórmules estan bloquejades i no es poden modificar, ja que l'ICAEN fa prevaldre el seu criteri a l'hora d'avaluar econòmicament les millores potencials d'eficiència energètica o projectes d'energies renovables.