• Imprimeix

Es publica la guia d'interpretació de la ITC - BT 52 per a instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics

24/01/2018 16:01

El Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat ha publicat la guia d’interpretació per a la instrucció tècnica de baixa tensió 52 (ITC-BT-52) que aplica a instal·lacions d'infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics. Aquesta publicació, que feia temps que s’esperava per part del sector, pretén facilitar la correcta aplicació del que estableix la instrucció.

La guia posa a l’abast de l'usuari aclariments sobre cadascun dels articles de la instrucció tècnica. Aquests comentaris es troben escrits en el document en color blau per a diferenciar-los del text original de la instrucció.

Els aclariments recollits en aquesta guia són principalment sobre el tipus de comptadors que cal instal·lar, el sistema de protecció de la línia general d'alimentació (SPL), filtres de PLC, tipus de rearmat, previsió de càrregues en esquemes comunitaris, detalls sobre la protecció diferencial, etc.

La guia incorpora tres annexos molt interessants des del punt de vista pràctic:

  1. Annex 1. Exemple d'instal·lació d'elements comuns a preveure quan s’instal·la el primer punt de càrrega en un garatge existent en regim de propietat horitzontal.
  2. Annex 2. Previsió de càrrega en edificis de nova construcció amb garatges en règim de condomini.
  3. Annex 3. Capacitat disponible per un usuari domèstic per determinar si cal o no augmentar la potència contractada per instal·lar el punt de recàrrega pel seu vehicle.

Informació relacionada