• Imprimeix

La biomassa s'estanca en llocs de treball i aportació al PIB

06/11/2017 10:11

Extracte de la notícia publicada al web d'Energies Renovables

En contraposició al titular referit a 2015 ("La biomassa augmenta en llocs de treball i aportació al PIB"), l'Estudi de l'impacte macroeconòmic de les energies renovables a Espanya sobre 2016 de l'Associació d'Empreses d'Energies Renovables (APPA) confirma un descens en llocs de treball i un lleuger augment en l'aportació al producte interior brut (PIB). Malgrat tot, amb una potència instal·lada molt menor, especialment en el cas de la generació d'electricitat, la biomassa gairebé cobreix la meitat dels llocs de treball totals en renovables, amb 33.500.

El total de llocs de treball (directes i indirectes) generats per les energies renovables ascendeix a 74.566. D'ells, 28.572 corresponen a la biomassa elèctrica (inclou el biogàs) i 4.847 a la tèrmica, encara que, com ha remarcat en alguna ocasió el portal d'Energies Renovables, les xifres varien substancialment segons els llocs de treball induïts que es considerin en cada estudi.

En qualsevol cas, el d'APPA presentat dijous passat remarca que, tot i mantenir la cobertura d'energia primària (13,9 per cent) i ascendir seva contribució al PIB, les renovables van perdre llocs de treball, en concret 2.760 pel que fa a 2015. "la destrucció ha estat més acusada en la biomassa per a generació elèctrica (gairebé tres mil llocs de treball menys), biocarburants, solar tèrmica i minihidràulica" assenyala l'informe.

Podeu llegir la notícia completa aquí