• Imprimeix

Metodologia per a planificar la ubicació idònia de plantes de biomassa

25/06/2018 11:06

Extracte de la notícia publicada al web de la UPM

La selecció de la ubicació d'una planta de biomassa és una qüestió crítica perquè la matèria orgànica utilitzada es troba molt dispersa geogràficament. Dos investigadors de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i Disseny Industrial (ETSIDI) de la UPM han desenvolupat una metodologia per determinar l'emplaçament òptim de les plantes de biomassa i, després de la seva aplicació en un estudi de cas, assenyalen que són nombrosos els factors que influeixen en la selecció dels llocs més adequats per ubicar aquest tipus d'indústria i que la presa de decisions pot arribar a resultar un procés molt complex sense l'eina adequada. Entre els diferents factors a tenir en compte, la consideració de la proximitat a les zones de producció de biomassa i els costos de transport resulta essencial.

Podeu llegir la notícia sencera al següent enllaç.

Jin Su Jeong and Álvaro Ramírez-Gómez (2018). Optimizing the location of a biomass plant with a fuzzy-Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (F-DEMATEL) and multi-criteria spatial decision assessment for renewable energy management and long-term sustainability. Journal of Cleaner Production, 182, 509-520. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.072