• Imprimeix

Ajuts per Eficiència Energètica en PIMES i empreses del sector industrial

01/06/2017 14:06

Resolució de 26 de maig de 2017 de la Direcció general de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual s'estableix la segona convocatòria del programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

El pressupost per al finançament de la segona convocatòria del programa d'ajuts per a actuacions d'eficiència energètica en PIME  i Gran Empresa del sector industrial serà de 63.759.000 euros, amb origen en el Fons Nacional d'Eficiència Energètica, creat per la Llei 18/2014, del 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. 

Termini de presentació de sol·licituds: Des del dia següent a aquell en què conclogui el termini d'un mes natural des de la data de publicació  d'aquest extracte en el Butlletí Oficial de l'Estat i fins a l'expiració de la vigència de la present convocatòria. 

Pots descarregar el document:aquí

Segona convocatòria del programa d'Ajuts per actuacions d'Eficiència Energètica en PIMES i gran empresa del sector industrial