• Imprimeix

Xarxes de calor amb biomassa per aturar la desploblació rural

14/12/2018 11:12

Extracte de la notícia publicada per Energías Renovables.

Les possibilitats que ofereixen les instal·lacions d'energia tèrmica amb biomassa en general i les xarxes de calor en particular, es van posar diverses vegades com a exemple de mesura per aturar la despoblació rural durant la segona sessió del 12è Congrés de Bioenergia, celebrat a la ciutat de Cuenca.

Usuaris, promotors, instal·ladors, forestals i representants d'Administracions Públiques van incidir en aquest aspecte i en com la despoblació afecta sobretot a zones on es podria fer un major aprofitament de la biomassa forestal amb finalitats energètiques.

Podeu llegir la notícia sencera al següent enllaç.