• Imprimeix

Núm.136 Recuperació d'energia en forns de pintura

La planta de fabricació d'automòbils SEAT a Martorell ha implementat durant el 2017 una instal·lació de recuperació de la calor dels gasos de combustió dels forns a través d'un intercanviador aire/aigua a les xemeneies, que permet incorporar-la a la xarxa d'aigua sobreescalfada que s'utilitza per vehicular energia tèrmica per tota la planta. Aquesta mesura ha suposat un estalvi anual d'11,8 GWh d'energia tèrmica, amb una reducció associada d'emissions de CO2 de 2.300 tCO2/any. 

EditorInstitut Català d'Energía
Any2018
Núm.136 Recuperació d'energia en forns de pintura