• Imprimeix

ICAEN: Instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric

PIRVEC

RESOLUCIÓ EMC/1626/2018, de 6 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per al 2018 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

Actuacions subvencionables

EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.

Termini de sol·licitud

A partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i fins al 20 de setembre de 2018.

Dotació

La dotació és de 864.750 €.

Ajut del 100% fins a un màxim de 40.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida de 50kW amb un sistema de pagament físic o integrat amb la gestió del servei.

Termini d’execució

El termini s'inicia a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitza en un termini màxim de set mesos a comptar des d'aquesta data.

Termini de justificació

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de deu dies hàbils a comptar a partir de la finalització del període d'execució de les actuacions.

Beneficiaris

Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals.

Tramitació

La tramitació es realitza a través de la plataforma EACAT. S'hi pot accedir també des de Tràmits Gencat.

Imatge gràfica per a les estacions de recàrrega subvencionades

En aquest apartat podeu trobar les imatges gràfiques (retolació adhesiva, vinil o similar) obligatòries que cal afegir a les estacions de recàrrega segons la base 24 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre.

Les entitats que han rebut subvenció, hauran de produir i instal·lar els vinils a les estacions de recàrrega subvencionades. Si cal fer adaptacions de la imatge per adequar les mides del disseny a l'estació subvencionada, es recomana demanar la validació de la peça final a l'Institut Català d'Energia.

A part d’aquestes imatges obligatòries es recomana pintar el terra dels aparcaments destinats a vehicles elèctrics i afegir una senyalització vertical de la ubicació exacte de les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb pirvec.icaen@gencat.cat

Data d'actualització:  12.07.2018