• Imprimeix

ICAEN: Instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric 2017

PIRVEC

RESOLUCIÓ EMC/270/2017, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).

Actuacions subvencionables

 • EdRRA - Estacions d'accés públic de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • EdRsRA - Estacions d'accés públic de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per administracions públiques.
 • PdRV - Instal·lació de punts privats de recàrrega vinculats.

Termini de sol·licitud

 • EdRRA i EdRsRA: del 23 de febrer de 2017 al 5 d'abril del 2017.
 • PdRV: del 23 de febrer de 2017 al 22 de maig de 2017.

Dotació

864.750€, que es reparteixen en:

 • EdRRA: 514.750€.
  • Ajut màxim del 100% fins a 40.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida amb un sistema de pagament de l'energia consumida integrat.
  • Ajut màxim del 100% fins a 5.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega semiràpid en corrent altern (AC) amb una potència elèctrica igual o superior a 20 kW.
 • EdRSRA: 200.000€. Ajut màxim del 100% fins a 15.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega semiràpida en corrent continu (DC) amb una potència elèctrica igual o superior a 20 kW.
 • PdRV: 150.000€. Ajut màxim del 75% per les despeses subvencionables amb un màxim de 1.000 euros per punt de recàrrega vinculat per una instal·lació individual i de 2.500 euros en cas que es faci segons els esquemes d'instal·lació que impliquen una preinstal·lació que faciliti futurs punts de recàrrega al pàrquing comunitari. En el casos que el beneficiari no siguin famílies, l'ajut

Termini d’execució

 • EdRRA i EdRsRA: El termini s'inicia a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitza en un termini màxim de set mesos a comptar des d'aquesta data.
 • PdRV: El termini s'inicia a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitza en un termini màxim de tres mesos a comptar des d'aquesta data.

Termini de justificació

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de deu dies hàbils a comptar a partir de la finalització del període d'execució de les actuacions.

Beneficiaris

 • EdRRA i EdsRRA: Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals
 • PdRV: Famílies, corporacions locals, consorcis, fundacions i altres ens sense ànim de lucre

Tramitació

Per a EdRRA i EdSRRA, la tramitació es realitza via EACAT.

Per a PdRV, la tramitació es realitza via Tràmits Gencat.

Informació relacionada

Imatge gràfica per a les estacions i punts de recàrrega subvencionats

En aquest apartat podeu trobar les imatges gràfiques (retolació adhesiva, vinil o similar) obligatòries que cal afegir a les estacions de recàrrega ràpida, semiràpida i als punts de recàrrega vinculats segons la base 24 de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre.

Les entitats que han rebut subvenció, hauran de produir i instal·lar els vinils a les estacions de recàrrega subvencionades. Si cal fer adaptacions de la imatge per adequar les mides del disseny a l'estació subvencionada, es recomana demanar la validació de la peça final a l'Institut Català d'Energia.

A part d’aquestes imatges obligatòries es recomana pintar el terra dels aparcaments destinats a vehicles elèctrics i afegir una senyalització vertical de la ubicació exacte de les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb pirvec.icaen@gencat.cat

Data d'actualització:  29.06.2017