• Imprimeix

AMB: compra de bicicletes elèctriques

Convocatòria anual de l'AMB per a la compra de bici elèctrica destinada a les persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB.

 

 

Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard. Aquestes bicicletes compliran amb les següents condicions:

  • Motor elèctric de potència no superior a 250 W.
  • Autonomia d'aproximadament 50 km.
  • La bateria serà de liti.
  • Les bicicletes s'ajustaran a la directiva europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i la norma UNE EN 15194:2009+A1.
  • Garantia mínima de dos anys.
  • Les bicicletes seran identificades pel seu número de bastidor, el número de sèrie de la bateria i el del motor.
  • Les bicicletes hauran de portar una etiqueta identificativa amb el logo de l'AMB, en la forma que l'AMB determini en el seu moment. Aquesta etiqueta identificativa serà a càrrec de l'entitat col·laboradora.

250.000 €.

Fins al 31 de desembre de 2018, o prèviament quan s'exhaureixi la quantia total màxima establerta.

Persones físiques que resideixin a qualsevol dels 36 municipis de l'AMB. També hi podran accedir les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un municipi de l'AMB.

Presencial. Els sol·licitants de la subvenció han de tramitar-la a través d'un d'aquests comerços on hauran de complimentar una sol·licitud de subvenció.

Aquest document serà signat pel sol∙licitant i segellat pel comerç, incloent les dades identificatives del beneficiari i el model de la bicicleta elèctrica a adquirir i objecte de subvenció, així com el preu de compra IVA inclòs (sense deduir la subvenció).

250€ per la compra d'una bicicleta elèctrica. El preu màxim de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que opti a aquesta subvenció en la convocatòria 2018 serà de 1.350 € (IVA inclòs, i abans d'aplicar la subvenció).