• Imprimeix

ACCIÓ: activitats de R+D en projectes d’Economia circular en empreses, específicament en l’àmbit dels residus.

Bases per a les Subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular, específicament en l'àmbit dels residus

I Convocatòria per a l'any 2018

Objecte

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia circular , específicament en l’àmbit dels residus.

Tipologia d'actuacions

Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Els projectes han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, en un d’aquests 3 àmbits: -Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus procedents de processos de tercers (portes enfora) - Recuperació de recursos, o de recursos amb major valor afegit a partir de residus de processos propis (portes endins) - Millora de processos de tractament de residus amb l'objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Dotació

600.000 euros

Termini de sol·licitud

Fins el 28 setembre 2018.

Beneficiaris

Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg).

Tramitació

El procés de sol·licitud d’aquests ajuts és presencial i està definit a l’apartat específic del web d’ACCIÓ (http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/)

Règim

Els ajuts són en règim de concurrència competitiva. Criteris de valoració:

 • Qualitat científica i tecnològica del projecte.
 • Estructura de gestió del projecte i capacitats del sol·licitant .
 • Impacte del projecte en la innovació i el coneixement, en el creixement i en el reforç de la internacionalització del sol·licitant.

Import de l'ajut

Les intensitats màximes, d’acord a la normativa comunitària d’ajuts d’estat, podran arribar fins:

 • Petita empresa Activitats de recerca industrial 50%
  • Activitats de desenvolupament experimental 45%
 • Mitjana empresa Activitats de recerca industrial 50%
  • Activitats de desenvolupament experimental 35%
 • Gran empresa Activitats de recerca industrial 50%
  • Activitats de desenvolupament experimental 25%

L’ajut màxim per projecte serà de 125.000 Euros per als projectes individuals i de 300.000 Euros per als projectes col.laboratius.

El pressupost mínim del projecte serà de 200.000 Euros per als projectes presentats de forma individual i de 500.000 Euros per als projectes presentats de forma col.laborativa.

Data d'actualització:  31.07.2018