• Imprimeix

Departament de Territori i Sostenibilitat: Subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

D'acord amb l'Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 7675 – 31.7.2018)

Enllaços

Bases Reguladores: Ordre TES/130/2018

Ordre TES/130/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 7675 – 31.7.2018)

Convocatòria: Resolució TES/2658/2018

RESOLUCIÓ TES/2658/2018, de 7 de novembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar
durant l'any 2019 (ref. BDNS 423160)

Actuacions de millora de les instal·lacions d'il·luminació exterior existents que es troben en els casos A), B), C) i D) previstos a la base 2.1 de l'Ordre Ordre TES/130/2018, i que s'hagin realitzat durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar fins el 31 d'octubre de 2019.

Cas A)

- Íntegrament, en punts de referència i les seves àrees d'influència (quan estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).

- Íntegrament, en municipis amb àrees declarades Espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la direcció general competent en matèria

de contaminació lumínica, i quan tot el terme municipal estigui classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).

Cas B)

Íntegrament, en zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1), no incloses en el cas A).

Cas C)

- Íntegrament, en àrees d'influència d'un punt de referència (quan no estiguin classificades com a zones de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1).

- En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, íntegrament, en zona de protecció alta envers la contaminació lumínica (E2).

Cas D)

En municipis amb àrees declarades espais amb un cel nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat, inclòs en l'inventari de la direcció general competent en matèria de contaminació lumínica i amb actuació de millora realitzada, parcialment o íntegrament, en zona de protecció moderada envers la contaminació lumínica (E3).

350.000€.

a) 250.000 euros per al pagament de les actuacions realitzades durant els anys 2016,

2017 i 2018

b) 100.000 euros per al pagament de les actuacions que es realitzin fins al 31 d’octubre de 2019.

Ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals.

La sol·licitud dels ajuts es farà de manera telemàtica per mitjà de l’aplicació disponible a www.gencat.cat.

Casos A) i B): Un percentatge màxim del 60% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

Cas C): Un percentatge màxim del 40% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

Cas D): Un percentatge màxim del 25% del cost de l’actuació subvencionable, amb un límit màxim de 50.000 euros per a cada persona beneficiària.

Data d'actualització:  26.11.2018