• Imprimeix

Jocs, tallers i activitats

Recursos de l'Institut Català d'Energia per a escoles, ajuntaments i entitats.

Els materials expositius defineixen la biomassa forestal i agrícola com a font energètica. També es pot veure l'evolució de les instal·lacions de biomassa a Catalunya en base a les dades proporcionades per l'Observatori de Calderes de Biomassa i finalment es poden trobar exemples concrets d'instal·lacions realitzades al territori.

Material necessari: 14 plafons que requereixen muntatge, suports de cartó i esciares per al muntatge. Cal una superfície mínima de 16 m2.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l'entitat que ho sol·liciti.
Altres costos: els derivats del transport.

L’exposició està formada per diferents hexàgons de cartró. Presenta contingut a dues cares. En una s’hi detallen els principals trets del vehicle elèctric com pot ser l’eficiència energètica, els punts de recàrrega, els beneficis mediambientals o l’autonomia. A l’altra, hi ha el rànquing de cotxes més venuts el 2015 a l’estat espanyol.

Materials necessaris: 5 blocs de 3 hexàgons
Dimensions de l’exposició: 150cm x 280m x 30cm
Dinamització: obligatòria a càrrec de l’entitat que ho sol·liciti
Altres observacions: es recomana un lloc interior.

Informació relacionada

L’exposició està formada per diferents hexàgons de cartró. Presenta contingut a dues cares. En una s’hi detallen les principals actuacions que es poden realitzar als edificis o habitatges per fer una rehabilitació amb criteris d'eficiència energètica. A l’altra, es poden veure els passos que s'han de seguir per a obtenir el certificat d'eficiència energètica als edificis. 

Materials necessaris: 5 blocs de 3 hexàgons
Dimensions de l’exposició: 150cm x 280m x 30cm
Dinamització: obligatòria a càrrec de l’entitat que ho sol·liciti
Altres observacions: es recomana un lloc interior.

img rehabilitacio

Informació relacionada

Exposició participativa on el ciutadà pot conèixer hàbits i accions per fer-ne un bon ús de l'energia i expressar les seves idees i expectatives sobre l’energia.

El recurs és una exposició participativa, on es poden trobar ilustrades diferentes estances de la casa, la comunitat de veïns, i el garatge amb diferents ítems relacionats amb la despesa energètica que està a les mans del ciutadans controlar.
Mitjançant la dinamització es demana als paticipants que indiquin com quins són els seus hàbits de consum energètic i que els hi agradaria que pasés en un futur per a ajudar-los a controlar la despesa energètica.

Material necessari: 12 plafons modulables, 1 mostrador i 1 plafó informatiu.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l'entitat que ho sol·liciti.
Altres costos: els derivats del transport.

Taller de divulgació consistent en una xerrada on s'informa de la normativa de contractació elèctrica i es donen pautes per disminuir el consum i la despesa energètica a casa.

El taller de està adreçat a ciutadans i ciutadanes que vulguin informar-se de com es pot fer el seguiment de la comptabilitat energètica a la llar i controlar així la despesa energètica innecessària que es pot produir.
El primer bloc tractarà els canvis de normativa que s'han produit en la contractació elèctrica. S'exposen les diferents modalitats de contractació i diferents recomanacions al respecte.

Material: pdf amb els continguts del taller, presentació per a duur a terme el taller, aplicatiu en línia i comptador intel·ligent per poder-lo mostrar i explicar el seu funcionament als assistents.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l'entitat que ho sol·liciti.
Altres costos: recollida i retorn del comptador.

El joc de gran format s'adreça a nens i nenes a partir dels 6 anys i té l'objectiu de donar a conéixer les diferents maneres amb les que es pot generar l'electricitat que arriba fins a la nostra llar, i les diferents maneres amb les que podem consumir l'energia que necessitem per a fer les nostres activitats tant a casa, com a l'escola, etc.

El joc consisteix en aconseguir compensar les fitxes ineficients amb les fitxes eficients que té cada participant.

Material: Bossa amb 54 fitxes de fusta. El pes de la bossa és de 15 kg. Espai mínim necessari per a la realització del joc: 16 m2. Instruccions del joc.
Dinamització: obligatòria a càrrec de l'entitat que ho sol·liciti.
Altres costos: recollida i retorn del joc.

20140717_img_HolaWatty

Informació relacionada

El joc de gran format s'adreça a nens i nenes de 3 a 6 anys i té l'objectiu de fomentar l'adquisició de bons hàbits de consum energètic introduint els conceptes bàsics sobre energia: què és? per a què la necessitem? Com la podem aprofitar millor, etc.

El joc planteja una situació en la que una familia ha marxat de casa seva i hi ha una sèrie d'aparells que estan encesos. Les nenes i els nens participants ajudaran a trobar quins aparells de la casa estan oberts i els apagaran. Amb aquesta acció aconseguiran estalviar energia.
 

Material: El joc es transporta en una bossa que contè els materials que es detallen a continuació.

- Mural d'una casa per posar a terra de 5x5m.
- Mural d'una guardiola per posar dret de 2x1m.
- 22 ninots
- 30 watts, punts en forma de raig

Dinamització: obligatòria a càrrec de l'entitat que ho sol·liciti.
Altres costos: recollida i retorn del joc.

L'Institut Català d'Energia posa a disposició d'Ajuntaments, escoles i entitats educatives aquesta activitat que ajuda a entendre que l'ús eficient de l'energia és la millor manera d'estalviar-la.

En què consisteix: mitjantçant un dau, el nen o nena va avançant per un recorregut tot responent preguntes sobre bones pràctiques de consum d'energia que fa guanyar o perdre guspires d'energia. L'objectiu de l'activitat és arribar a la meta amb el màxim nombre de guspires.

Característiques de l'activitat: adreçada a nens i nenes de 5 a 12 anys. Activitat d'interior i exterior.

Material que conté:

 • Lona de 4x4 m.
 • Dau de 0,5m3
 • Caixa de 50 guspires
 • Inflable i motor per inflar-lo (alçada un cop inflat: 2m)

Despeses:

La cessió del joc és gratuïta, però l'entitat que la sol·liciti s'ha de fer càrrec de les despeses de transport, muntatge i dinamització de l'activitat.

L'Institut Català d'Energia posa a disposició d'Ajuntaments, escoles i entitats educatives una unitat d'aquest joc de taula que té l'objectiu d'aconseguir ser el primer jugador o jugadora a compondre la seva casa amb els hàbits i les accions que permetin un estil de vida amb un consum energètic més eficient.

Per aconseguir-ho, es disposa d’un tauler que representa un habitatge, 48 cartes de consells, 4 fitxes de diferents colors i un dau.

En què consisteix: S’han de col·locar totes les cartes de cara amunt en els espais del tauler destinats als consells de l’estalvi i eficiència energètica (8 cartes a cada casella) i situar les fitxes de tots els participants a la casella del dormitori.

Comença el joc la persona més jove i se segueix el sentit de les agulles del rellotge.

Característiques de l'activitat: A partir de 6 anys. De 2 a 4 jugadors.

Material que conté:

 • 1 tauler
 • 1 dau
 • 4 fitxes
 • 48 cartes de consells energètics

Despeses:

La cessió del joc és gratuïta, però l'entitat que la sol·liciti s'ha de fer càrrec de les despeses de recollida del material a les oficines de l'ICAEN.

Imatge ECOcasa

Informació relacionada

L'Institut Català d'Energia posa a disposició dels centres eudcatius que vulguin treballar temes relacionats amb l'energia, aquest paquet pedagògic realitzat al 2006 amb motiu de la Setmana de l'Energia que té l'objectiu ddotar als escolars de coneixements sobre la matèria i promocionar uns hàbits de consum energètic responsables. 

En què consisteix: el material recull diferents activitats per als diferents nivells de 6 a 13 anys que treballen els temes: comptabilitat energètica, electrodomèstics eficients i manteniment d'aparells domèstics, enllumenat, transport i climatització.

Característiques de l'activitat: adreçat a nens i nenes de 6 a 13 anys. Activitat d'aula.

Material que conté:

 • Fitxa resum de cada l'activitat
 • Fitxa de cada acitvitat
 • Guia docent de cada activitat


Despeses:

El paquet pedagògic esta disponible per a tots els centres i professionals que el vulguin treballar. La realització és a càrrec del professorat del centre que el vulgui realitzar.

E setmana petita

Informació relacionada