• Imprimeix

Formació d'auditors i gestors energètics

Actualment existeixen una sèrie de titulacions gestionades per diferents entitats acreditades que us poden ser útils si:

 • Voleu certificar el vostre coneixement i experiència. En aquest cas, les hores lectives de les formacions estan enfocades sobretot a la preparació de l’examen.
 • Esteu cercant un professional acreditat. En els enllaços adjunts trobareu la relació dels professionals certificats amb la formació adequada.

A continuació trobareu els cursos de formació que es declaren adequats per a formar professionals com a auditors energètics segons el RD 56/2016.

Entitats acreditades per la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) que garanteix que els auditors certificats compten amb els coneixements descrits als requisits del RD 56/2016.

Actualment hi ha dues formes d'aconseguir la Certificació d’Auditors Energètics a la Indústria i Edificació segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012

 1. Expert en auditories energètiques
  • Certificat pel Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
  • Certificació sense curs amb hores lectives.
  • Cal superar:
   • Examen de preguntes tipus test.
   • Examen de preguntes de desenvolupament.
   • Entrevista estructurada.

 2. Auditor energètic en indústria i edificació
  • Impartit i certificat pel Centro de Investigación de recursos y consumos energéticos.
  • Curs de 40 hores lectives, modalitat presencial o en línia.
  • Projecte final (memòria final, prèvia autorització del director de tesi, i defensa pública davant d’un tribunal d'especialistes).
Certificats professionals ENAC

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona és el primer organisme acreditat a Catalunya.

L’Associació d’Enginyers en Energia (AEE) és una entitat internacional que promou l’interès científic i educacional dels professionals compromesos amb l’àmbit energètic i fomenta el desenvolupament sostenible.

Actualment ofereix 4 certificacions que poden cursar professionals amb la formació i experiència exigida per a cada una:

 • CEA – Certified Energy Audit. Titulació impartida des del 2016, per això el nombre de professionals certificats és menys nombrós (30 hores lectives).
 • CEM-I – Certified Energy Manager (International I). Des de la seva creació al 1981 aquesta acreditació ha esdevingut àmpliament acceptada i emprada com distintiu pels professionals que assoleixen una bona gestió de l’energia en les instal·lacions que maneguen (30 hores lectives).
 • REP - Renewable Energy Professional. Dissenyada per a reconèixer l'expertesa i experiència de professionals relacionats amb l’aplicació específica de les energies renovables, assessorament i desenvolupament de projectes motivats pels objectius de sostenibilitat i baixa emissió de carboni de les organitzacions (25 hores lectives).
 • MVP- Certified Mesurament and Verification Professional. L’AEE, juntament amb l’EVO (Efficency Valuation Organization), lideren a Espanya aquest programa de formació per reconèixer els professionals millor qualificats en l’àmbit creixent de l’eficiència energètica, i sobretot per distingir aquells que coneixen les metodologies per la mesura i la verificació de consum i estalvis. Aquesta metodologia és la IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol). 


A més, l’AEE garanteix que tant la certificació CEM® Certified Energy Manager, com la CEA® Certified Energy Auditor són certificacions homologades per l’esquema ESOS del Regne Unit (UK) per validar a professionals per a la realització d’auditories energètiques segons la Directiva Europea 27/2012. 

En el cercador de professionals acreditats per les diverses titulacions de l’Associació d’Enginyers en Energia (AEE), trobareu els auditors energètics qualificats segons les titulacions professionals que reuneix l'AEE, per a realitzar auditories a instal·lacions o per verificar els estalvis energètics. 

 

 

Actualment, per esdevenir un auditor energètic complert és possible que la titulació universitària tingui mancances en alguns dels coneixements que cita el RD 56/2016 en el seu article 8 (instal·lacions dels edificis, processos industrials, comptabilitat energètica, equips de mesura i presa de dades, i tècniques d’estalvi energètic).

Per aquest motiu, l’Institut Català d'Energia recomana complementar aquesta formació bàsica amb una d’específica sobre auditories energètiques. En el següent punt trobareu l’oferta actual.

Llistat de cursos de formació que autodeclaren complir els requisits de l’annex V del RD 56/2016

L’òrgan competent pel RD 56/2016, la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, té registrat el llistat dels cursos amb el contingut indicat en l’annex V d’aquest RD. A continuació publiquem els centres formatius i les formacions registrades, que no s’han exposat en elsl’ apartats anteriors d’e acreditacióons de professionalsinternacionals.  Cas que el vostra centre formatiu no aparegui, si us plau sol·liciteu-nos-ho tot adjuntant la còpia del model de registre presentat a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial: