• Imprimeix

Servei de revisió d'informes d'auditories energètiques

L’ICAEN ofereix el servei de fer una valoració de l’abast, el contingut i les mesures d’estalvi i eficiència energètica proposades en aquestes auditories, a fi que aquesta serveixi per reduir els costos energètics de la instal·lació i s’ajusti als continguts mínims que hauria de tenir una auditoria energètica segons el RD 56/2016.

Per fer ús d’aquest servei cal fer arribar l’informe d’auditoria energètica a l’ICAEN ajuntant-lo a un correu electrònic adreçat a:  auditoriaRD.icaen@gencat.cat.

Per la mateixa via l’ICAEN es compromet a retornar-vos la seva valoració en el termini d’un mes.

Poden ser usuaris d’aquest servei, tant el beneficiari de l’auditoria com l’auditor mateix, ja que l’ICAEN sempre enviarà l’informe de la seva revisió al remitent de l’informe d’auditoria.

Destaquem

Document de preguntes freqüents

Editat per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, òrgan competent a Catalunya en matèria d’eficiència energètica.