• Imprimeix

Aplicacions

La generació d’energia elèctrica tradicional es caracteritza per seguir un esquema de generació centralitzada, unidireccional i amb poques mesures de control sobre l’actuació de la demanda.

Actualment existeixen solucions tècnicament i econòmicament viables que permeten un canvi d’aquest model cap a un altre de generació d’electricitat distribuïda, on qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia energia elèctrica, produïda majoritàriament amb instal·lacions de petita potència i mitjançant la utilització de fonts renovables locals, principalment energia solar fotovoltaica.

D’aquesta manera, amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir total o parcialment el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici o qualsevol centre consumidor mitjançant un sistema de generació propi. Quan el sistema de generació no produeix energia suficient es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, en determinats casos, quan la producció sigui superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa.

També és possible la incorporació d’elements acumuladors (bateries) que permeten emmagatzemar l’energia elèctrica i aprofitar-la en moments en que no tinguem generació pròpia (per exemple, a la nit en el cas d’una instal·lació fotovoltaica) o quan ho considerem convenient. També podem emmagatzemar aquesta energia elèctrica provinent del nostre sistema d’autoconsum a les bateries del vehicle elèctric.

L’autoconsum permet als ciutadans i empreses generar i gestionar la seva pròpia electricitat renovable, situant-los en el centre del nou model energètic i avançant, d’aquesta manera, en la democratització de l’energia.