• Imprimeix

Avantatges

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric.

 • Contribueix a la seguretat i la garantia de subministrament.
 • Redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l’exterior.
 • Ajuda al compliment dels objectius de Catalunya i de la Unió Europea en matèria d’energies renovables, amb un cost inferior a altres mecanismes de foment.
 • Contribueix a la descarbonització de l’energia i a la millora de la qualitat de l’aire.
 • Afavoreix nous models de negoci lligats a l’agregació de l’energia.
 • Incentiva l’activitat econòmica i industrial.
 • Millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació de llocs d’ocupació no deslocalitzables.
 • Suposa un estalvi energètic i econòmic pel consumidor.
 • Permet que el consumidor tingui el control de la seva gestió energètica i afavoreixi a l'apoderament del ciutadà en el model energètic.
 • Obre la porta al vehicle elèctric amb energia km zero.
 • No suposa un cost econòmic regulat pel sistema elèctric i no requereix de primes per la seva rendibilitat econòmica.
 • Redueix les pèrdues associades al transport i distribució d’electricitat.
 • Contribueix a reduir saturacions a la xarxa de distribució.
 • Redueix inversions a la xarxa de distribució.
 • Contribueix a la reducció del preu marginalista del mercat elèctric.
 • Afavoreix la gestió de la demanda i el laminatge de la corba de càrrega.
 • L'energia solar fotovoltaica contribueix a la cobertura de la punta de demanda a l'estiu.
 • Contribueix a l’emmagatzematge d’electricitat de forma distribuïda.
 • Afavoreix la digitalització de l’energia i les xarxes intel·ligents.