• Imprimeix

Preguntes freqüents

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. A nivell domèstic es fa principalment amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència, que es pot emmagatzemar en bateries o al vehicle elèctric.

Actualment,  les  instal·lacions  d’autoconsum  connectades  a la xarxa interior de casa nostra són legals i qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia energia elèctrica

Sí. A  nivell domèstic consisteix bàsicament en instal·lacions fotovoltaiques de petita potència, una tecnologia ja àmpliament provada, fàcil d’instal·lar i mantenir.

És cert que el marc normatiu actual fa que la tramitació no sigui senzilla i que la informació que arriba al ciutadà sigui confusa. Un dels objectius principals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic liderada pel Govern de la Generalitat és facilitar al màxim aquests tràmits.

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric.

Qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva.

Els consums comunitaris sí poden tenir instal·lacions d'autoconsum, que reduiran el cost energètic en els elements comuns. Aquesta és un manera fàcil per començar.

És un càrrec que s’imposa a l’energia elèctrica que generem amb el nostre sistema de generació, per exemple la nostra instal·lació fotovoltaica, i que autoconsumim directament a casa nostra.

A  la legislació vigent, els consumidors domèstics estan exempts del pagament d’aquest càrrec.

La normativa vigent distingeix dos tipus d’autoconsumidors. Els que disposen d’instal·lacions de petita potència, com les domèstiques, i els que disposen d’instal·lacions més grans.

En el primer cas, l’energia sobrant es vessa a la xarxa sense cap contraprestació econòmica. Per això, és convenient dimensionar la instal·lació en funció del consum per minimitzar els excedents, o bé instal·lar un sistema de bateries per emmagatzemar-los. L’Estat espanyol penalitza econòmicament les bateries, mentre que a la resta del món són afavorides.

En el cas d’instal·lacions més grans, l’energia sobrant que es vessa a la xarxa  sí que suposa una contraprestació econòmica, normalment al preu del mercat majorista d’electricitat.

Sí, molt, ja que permet gestionar la demanda i l’emmagatzematge elèctric. Per un país que mira pel seu futur és importat disposar d’emmagatzematge elèctric. Malgrat tot, la normativa estatal actual estableix un càrrec fix a les instal·lacions d’autoconsum. En canvi, en d’altres països l’afavoreixen, tal i com es fa amb el gas i el petroli.

La bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l’energia produïda amb la nostra instal·lació d’autoproducció fotovoltaica, contribuint així a la implantació de sistemes d’autoconsum domèstic i a la integració de les energies renovables al transport.