• Imprimeix

Preguntes freqüents

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi. A nivell domèstic es fa principalment amb instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència, que es pot emmagatzemar en bateries o al vehicle elèctric.

Actualment,  les  instal·lacions  d’autoconsum  són legals i qualsevol consumidor pot generar la seva pròpia energia elèctrica

Sí. A  nivell domèstic consisteix bàsicament en instal·lacions fotovoltaiques de petita potència, una tecnologia ja àmpliament provada, fàcil d’instal·lar i mantenir.

És cert que el marc normatiu actual fa que la tramitació no sigui senzilla i que la informació que arriba al ciutadà sigui confusa. Un dels objectius principals de la Taula d’impuls a l’autoconsum fotovoltaic liderada pel Govern de la Generalitat és facilitar al màxim aquests tràmits.

L’autoconsum té diversos avantatges socials, energètics, ambientals i econòmics, tant des d’un punt de vista global com des d’un punt vista particular del consumidor i del sistema elèctric.

Qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva.

Tot i que està pendent de nous desenvolupaments reglamentaris, la normativa actual reconeix el dret a l’autoconsum compartit per part d’un o varis consumidors, permetent que aquests comparteixin l’energia elèctrica produïda per una instal·lació d’autoconsum connectada a la xarxa de baixa tensió derivada del mateix centre de transformació.

La normativa vigent distingeix dues modalitats d’autoconsumidors: sense excedents i amb excedents.

En el primer cas, les instal·lacions tenen dispositius físics que impedeixen la injecció d’energia excedentària. En el segon cas, les instal·lacions poden injectar l’energia excedentària  la xarxa. Els excedents d’aquestes instal·lacions estan sotmesos al mateix tractament que l’energia produïda per la resta de les instal·lacions de producció i poden, per tant, valoritzar aquests excedents, normalment al preu del mercat majorista d’electricitat

Sí, molt, ja que permet gestionar la demanda i l’emmagatzematge elèctric. Per un país que mira pel seu futur és importat disposar d’emmagatzematge elèctric.

La bateria del vehicle elèctric es pot carregar amb l’energia produïda amb la nostra instal·lació d’autoproducció fotovoltaica, contribuint així a la implantació de sistemes d’autoconsum domèstic i a la integració de les energies renovables al transport.