• Imprimeix

Què és l'autoconsum?

Entenem per autoconsum d’energia elèctrica la producció d’electricitat per al consum propi.

Les instal·lacions d’autoconsum poden ser aïllades (sense connexió física a la xarxa) o connectades a la xarxa. La informació aquí continguda es centra en les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa elèctrica.

Actualment, les instal·lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals i qualsevol consumidor d’energia elèctrica pot generar la seva pròpia electricitat.

La Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, defineix l’autoconsum, arrel de la modificació incorporada pel Reial Decret–llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, com el consum per part d’un o varis consumidors d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció pròximes a les de consum i associades als mateixos.

A nivell domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal·lacions d’energia solar fotovoltaica de petita potència.