• Imprimeix

Formularis de recollida d'informació

Accés als formularis de recollida d'informació de les estadístiques energètiques actualment en curs

Formularis de l'Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI)

Accés als formularis i a l'aplicació web de l'Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI), així com a la guia explicativa per emplenar aquests formularis.

Formulari de l'Observatori d'instal·lacions de biomassa

Accés al formulari de l'Observatori d'instal·lacions de biomassa

Directe a: