• Imprimeix

Producció d'energia elèctrica a Catalunya

2010_aplicacio dades produccio energia electrica

En aquest enllaç es poden consultar les dades anuals referents a la producció d’energia elèctrica en règim ordinari, règim especial, contracte privat i instal·lacions aïllades a Catalunya, classificada per tipus d’instal·lació i segons desagregació territorial (Catalunya, província, comarca i municipi).  La informació publicada fa referència al balanç elèctric de les instal·lacions, incloent l’autoconsum i les vendes d’energia a la xarxa elèctrica.

Es disposa de la informació de les instal·lacions de l’antic règim ordinari fins l’any 2014, de les instal·lacions de l’antic règim especial, contracte privat i aïllades fins l’any 2013, a excepció de les instal·lacions fotovoltaiques per les quals s’inclou la informació fins l’any 2010.