• Imprimeix

Estadístiques energètiques sectorials de Catalunya

 

L'Estadística del Consum Energètic del Sector Industrial (ECESI) quantifica el consum energètic de la industria manufacturera de Catalunya per sectors d'actvitat econòmica i per formes d'entrega