• Imprimeix

Què és l'electricitat?

Recorregut de l'energia

L’electricitat és una forma d’energia que es manifesta pel moviment dels electrons de la capa externa dels àtoms de la superfície d’un material conductor.

L’electricitat és un fenomen íntimament lligat a la matèria i a la vida. Tot el que veiem al nostre voltant està integrat per electrons, partícules que giren al voltant dels nuclis atòmics.

El moviment de les càrregues elèctriques a través d’un medi conductor es coneix com a corrent elèctric i s’origina en posar en contacte dos elements entre els quals hi ha una diferència de potencial.

  • El corrent elèctric continu és aquell que flueix d’un punt a un altre sempre en el mateix sentit. El corrent d’una pila o bateria és del tipus continu.
  • El corrent altern és aquell que flueix d’un punt a un altre tot canviant de sentit periòdicament. L’electricitat comercial a gran escala procedeix de generadors que produeixen corrent altern.

El corrent elèctric genera també escalfor. Quan les càrregues elèctriques flueixen a través d’un material conductor, xoquen amb els seus àtoms, els electrons cedeixen una part de l’energia que contenen i els àtoms guanyen velocitat que es manifesta a través de la calor. La transformació de l’energia elèctrica en calor s’anomena efecte Joule.