• Imprimeix

Projectes

Projecte que finalitzà el 2007 i generà uns estudis i documents que contenen informació bàsica que pot ser de molt interès per a totes les iniciatives o projectes que es vulguin desenvolupar a Catalunya. 

Agrupar inversions en energia sostenible pels municipis de les comarques Gironines.

Promoció i producció de la biomassa com a font d’energia renovable i com a font d’ingressos per als productors d’estella i de pèl.let.

L’objectiu del projecte era promoure i produir sistemes que permetessin als propietaris d’habitatges privats l’ús sostenible de la bioenergia.

La promoció d’orientacions de gestió forestal que tenen per objecte el suport del sector productiu de la biomassa forestal, tenint en compte la planificació, les formes de gestió coordinada entre totes les parts interessades (amb especial esment de la propietat privada), la producció, la certificació i el consum.

El projecte té com a objectiu incrementar la producció i ús d’energia procedent de la biomassa llenyosa a Europa.

Avaluació tècnico-econòmica de la producció i ús de biocombustibles per aplicacions de calefacció i refrigeració al sud d’Europa.

Contribuir a la prevenció d’incendis, fomentant la planificació forestal i aprofitament sostenible de la biomassa.

Projecte on s’estudia el funcionament de les calderes domèstiques amb biomasses mediterrànies de cara a facilitar el seu mercat.

Projecte transfronterer de dinamització i estructuració de municipis propietaris de boscos.

Promoció de l’ús de la biomassa forestal primària al sud-oest d’Europa.

Construir una nova estratègia de renovació energètica a la Mediterrània.

Projecte Singular i Estratègic per al desenvolupament, demostració i avaluació de la viabilitat de la producció d’energia a Espanya a partir de biomassa de cultius energètics.

Promou l’ús de les energies renovables (RE) a les zones MED mitjançant el desenvolupament d’una estratègia integrada per a l’ús de la biomassa forestal com a font RE.

L’objectiu del projecte és millorar la qualitat de la llenya i l’ús racional del medi ambient. L’ús de la llenya es millorarà mitjançant la millora de la cooperació, informació i difusió en els diferents agents del mercat en tota la cadena de llenya.

Espai web del projecte del 7PM de recerca de la UE, dedicat a la gestió forestal sostenible com a proveïdora de matèria primera per bioenergia, construcció sostenible i química verda.

Promoure la Gestió Sostenible de la Cadena d’aprofitament de la Biomassa, per ús energètic i sota aspectes de qualitat ambiental, normes de biocombustibles i anàlisi/viabilitat financer/a,  i s’adreça als proveïdors locals de biomassa, productors d’energia i agents del sector financer.

Incrementar la difusió i l’ús de calefacció urbana intel·ligent i flexible, així com sistemes de refrigeració (DHC), sobre la base de les altes quotes de fonts d’energia renovables (RES), a les ciutats europees.

El Cercle Virtuós de les Vinyes aprofita la poda de les vinyes per a generar calor i fred per als cellers.

Aquest projecte presenta solucions favorables i possibilitats per obtenir i utilitzar biomassa forestal a la zona mediterrània.