• Imprimeix

Sistemes de certificació

L’assegurament i control de la qualitat del biocombustible pretén donar confiança en que, de forma contínua, s’assoleix una qualitat estable d’acord amb els requisits del client.

El control de qualitat implica el control de la qualitat d’un producte o procés amb l’objectiu de garantir el lliurament del producte o servei amb la màxima eficiència i rendibilitat en compliment de les propietats requerides.

La garantia de qualitat, per la seva banda, implica principalment l’avaluació dels productes i els processos en base a una marca de qualitat o auditoria aplicada per un tercer.

La certificació de la qualitat del biocombustible per una tercera part pot ser beneficiós per al comerç de la UE i els mercats mundials. Els sistemes de certificació de qualitat de biocombustibles sòlids existents són:

 

Àmbit català / estatal

DBOSQ és una marca de garantia per a l’estella forestal. Els dos aspectes clau de la marca són garantir la qualitat i la traçabilitat de l’estella forestal.

L’estella que garanteix la marca DBOSQ és d’Origen Forestal, ja vingui directament de bosc “Biomassa Forestal Primària – BFP”, classes 1.1. segons ISO 17225, o d’indústries forestals de primera transformació “Biomassa d’Indústries Forestals – BIF” sense arribar a ser fusta tractada químicament, és a dir, classes 1.2.1.

Hi ha dues modalitats de certificació:

  • DBOSQ Bàsic: Origen, Humitat, Granulometria i Impureses/Impropis
  • DBOSQ Plus: Origen, Humitat, Granulometria, Impureses/Impropis, Contingut en cendres i Poder calorífic
DBOSQ

Informació relacionada

Àmbit estatal/europeu

Certificació basada en la norma europea EN 14961-2, referida als pèl·lets per a ús no industrial. Classifica els pèl·lets en tres qualitats:

  • Classe A1: pèl·lets de fusta verge i residus de fusta sense tractar químicament, amb baixos continguts en cendres, nitrogen i clor
  • Classe A2: pèl·lets amb un contingut lleugerament més alt en cendres, nitrogen i/o clor
  • Classe B: permet utilitzar també fusta reciclada i residus industrials
ENPlus

Informació relacionada

Àmbit estatal/europeu

Certificació basada en la norma EN ISO 17225-3, classifica les briquetes de fusta en les classes de qualitat ENplus A1 i ENplus A2.

ENplus briquetes

Informació relacionada

Àmbit estatal/europeu

Certificació basada en la norma internacional DIN EN ISO 17225-2, inclou proves i assegurament de la qualitat durant la fabricació dels pèl·lets tals com, per exemple, contingut d’aigua, densitat a granel i durabilitat mecànica.

DINplus

Informació relacionada

Àmbit català

És una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat). Inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes

Catforest

Informació relacionada