• Imprimeix

Preus

La biomassa té històricament un preu molt més estable que els combustibles fòssils, els quals van tenir un cost molt baix l’any 2016, fins i tot el gas natural inferior al dels pèl·lets i la llenya. Des de llavors, la tendència del preu del gas i el gasoil és creixent. 

 
Font: Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola i Observatori Forestal Català

  

Altres llocs on pots trobar un Recull de preus