Benvingudes i benvinguts al Portal de la biomassa de Catalunya BiomassaCAT

BiomassaCAT és un espai de referència sobre la biomassa per a ús energètic a Catalunya, on es pot consultar informació rellevant relativa al sector de la biomassa agroforestal. Aquest portal s’ha creat en el marc de l’Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Al portal s’hi pot trobar informació d’actualitat, com ara notícies, preus de combustibles, empreses especialitzades, centres logístics; informació de base, com caracterització de materials, estadístiques energètiques, casos pràctics i teòrics; normativa i legislació específica i un recull de publicacions d’utilitat. També disposa d’un butlletí electrònic on poder subscriure’s, per rebre les darreres novetats del sector de la biomassa a Catalunya.

L’objectiu és que la informació proporcionada contribueixi a la millora de la competitivitat d’indústries i serveis del sector de la biomassa i la potenciació i desenvolupament d’un important teixit empresarial al seu voltant, el que formen des de fabricants i distribuïdors d’estelles o pèl·lets fins a instal·ladors, distribuïdors i fabricants d’equips.

BiomassaCAT és fruit de la col·laboració entre diferents entitats i administracions que treballen per l’impuls de la biomassa, posant a l’abast de tothom qui ho desitgi la màxima informació d’utilitat.

 

Els origens i beneficis de l’ús de la biomassa com a font d’energia

La biomassa sòlida més important és la constituïda per matèries llenyoses procedents del sector agrícola o forestal i de les indústries de transformació:

 • Residus agrícoles: restes de conreus llenyosos o herbacis (com ara palla, tiges de gira-sol o canyes de blat de moro) i residus generats a la indústria agrícola i agroalimentària (fabricació d’oli d’oliva, elaboració de fruita seca, indústries vinícoles, etc.).
 • Restes forestals (o biomassa forestal primària): procedents de treballs silvícoles de millora, desbrossament de matoll, obertura de franges tallafoc, perímetres de protecció prioritària, aprofitaments comercials i bosc menut (de rebrot).
 • Subproductes derivats d’indústries de la fusta: primàries (arbre o tronc processat directament) o secundàries (processen la fusta ja elaborada en les indústries de primera transformació, i poden produir residus com additius i coles).

Beneficis ambientals

 • Ús d’una energia renovable provinent de: la gestió forestal sostenible i del sector agrícola.
 • Balanç neutre d’emissions de CO2 (element causant de l’efecte hivernacle).
 • Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida).
 • Balanç energètic positiu.
 • Prevenció d’incendis forestals.
 • Recuperació de les cendres resultants de la combustió per al seu ús com a adob.

Beneficis socials

 • Promou una gestió forestal sostenible, millorant l’estat de les masses forestals:
  • Incidència directa: disminució del risc d’incendi com a conseqüència de l’extracció de combustible.
  • Incidència indirecta: percepció del bosc com a font de treball i riquesa.
 • Creació de nous llocs de treball al medi rural i fixació de la població.

Beneficis econòmics

 • Balanç econòmic positiu (cost en €/kWh inferior a combustibles fòssils).
 • Major estabilitat de preus.
 • Disminueix la dependència energètica externa.
 • Valor afegit local.
 • Dóna sortida a un producte poc valoritzat, que complementa els actuals aprofitaments de la fusta.

Informació relacionada