• Imprimeix

Certificació oficial d'eficiència energètica d'edificis

L’eficiència energètica dels edificis juga un paper cada cop més important en la transició energètica cap a un nou model energètic net, renovable, distribuït i democràtic. En aquest procés, el paper del ciutadà és clau ja que passa de ser un consumidor passiu a ser un agent actiu productor i consumidor d’energia. Serà a l’edifici on s’integrarà la producció d’energia distribuïda amb energies renovables, i on es podrà fer efectiu l’autoconsum i la recàrrega del vehicle elèctric.

A Catalunya el 60% del parc d’habitatges és anterior al 1980, data en què es va iniciar el marc normatiu obligatori de l’aïllament tèrmic. Les Directives Europees d'Eficiència Energètica (2012/27/EU) i d'Eficiència Energètica en Edificis (2010/31/EU) estableixen que tots els edificis (existents o d’obra nova) objecte de transaccions immobiliàries han d’obtenir un certificat d'eficiència energètica. A Catalunya, des de l’1 de novembre de 2007, els edificis de nova construcció han de disposar d’un certificat energètic, i des de l'1 de juny de 2013 també és obligatori per als edificis i habitatges ja existents que es lloguin o es venguin. Alhora, l’àmbit d’aplicació inclou els edificis o parts d'edificis que una autoritat pública ocupi amb més de 250 m2 i siguin freqüentats habitualment pel públic (RD 235/2013).