• Imprimeix

Registre de certificats

Per tal de donar resposta a la disposició transitòria tercera del Reial Decret 235/2013, l’Institut Català d'Energia posa a disposició dels usuaris les dades corresponents a la informació pública dels certificats d’eficiència energètica dels edificis.

L'accés es pot realitzar a través de tres vies:

  • Mitjançant el cercador de certificats es pot descarregar l’etiqueta d’eficiència energètica de qualsevol edifici inscrit al registre. Permet fer la cerca per adreça, codi del tràmit o referència cadastral.
  • A través dels mapes interactius que permeten localitzar els certificats disponibles per habitatges, edificis i sector terciari. Aquesta eina serveix per cercar un certificat segons la referència cadastral i l’adreça postal i també permet navegar pel mapa per tenir una visió global de les certificacions realitzades i la seva qualificació
  • Descarregant diferents arxius en format Excel que permeten accedir a la informació pública del registre.

La eina permet cercar tots els certificats d’eficiència energètica d’edificis inscrits al registre oficial. Podeu fer la cerca mitjantçant l'adreça de l'edifici o habitatge o bé amb l'identificador del tràmit de la Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o del Canal Empresa o també amb la referència cadastral de l'edifici o habitatge.

El Portal de Mapes de la Generalitat de Catalunya ha incorporat en la seva oferta un hipermapa sobre certificats d'eficiència energètica. Aquesta nova eina perment consultar en temps real de tots els certificats d’eficiència energètica d’edificis registrats a Catalunya.

L'eina permet fer cerques i fent zoom sobre la zona desitjada es poden veure tots els certificats d’eficiència energètica d’edificis registrats. A més, fent clic sobre un punt concret es pot accedir a un resum del certificat i trobar un enllaç al Cercador de certificats de l’ICAEN on es pot trobar més informació i descarregar l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici seleccionat.

Informació descarregable sobre el registre d'immobles certificats a Catalunya. Arxius disponibles separats per província (existents) i també per edificis de nova construcció.

També us informem de què l’ICAEN disposa de totes les dades tècniques del Registre de Certificats d’eficiència energètica disponible en format Base de Dades d’Oracle juntament amb una explicació de la relació entre les diferents taules d’informació. En el cas de què estigueu interessats en aquesta informació pública, tècnica i de detall, la podeu sol·licitar per correu electrònic explicant la finalitat a la que es dedicaran les dades a l'adreça: certificacio@gencat.cat