• Imprimeix

Registre de tècnics certificadors

Tot seguit podeu trobar la relació de tècnics certificadors d'eficiència energètica d’edificis i els enllaços per facilitar que els promotors o propietaris que hagin d’obtenir la certificació energètica dels seus edificis o habitatges, puguin trobar tècnics qualificats propers per poder contractar aquesta feina.

 • Arquitectes
 • Arquitectes Tècnics, Aparelladors i Enginyers d’Edificació
 • Enginyers Industrials
 • Enginyers Aeronàutics
 • Enginyers Agrònoms
 • Enginyers Navals i Oceànics
 • Enginyers de Telecomunicació
 • Enginyers Tècnics Industrials
 • Enginyers Tècnics Agrícoles
 • Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia
 • Enginyers Tècnics d’Obres Públiques
 • Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació
 • Enginyers de Camins, Canals i Ports
 • Enginyers de Mines
 • Enginyers de Forest
 • Enginyers Tècnics Topògrafs
 • Enginyers en Organització Industrial
 • Pèrits i Enginyers Tècnics Navals
 • Enginyers Tècnics Aeronàutics
 • Enginyers Químics
 • Enginyers Tècnics Forestals
 • Enginyers Geòlegs
 • Graduats en enginyeria de l’Energia
 • Màster en enginyeria de l'Energia
 • Enginyers Tècnics en Disseny Industrial