• Imprimeix

BREEAM

logo BREEAM

Ofereix una visió global de sostenibilitat l’edifici, ja que cobreix una gran quantitat d’aspectes ambientals en una única anàlisi, anant més enllà de les tradicionals normes de gestió mediambiental i abastant el cicle complet de la construcció.

Disposa de diversos esquemes d’avaluació, de manera que  pot aplicar-se tant a desenvolupaments urbanístics, com a edificis. Té en compte les diferents fases de l’edificació des del seu disseny, construcció i posterior manteniment. És un certificat vàlid per a urbanisme, habitatge i nova construcció (terciari i habitatge).

Té en compte  tots els aspectes de sostenibilitat d’un edifici, analitzant en profunditat cadascuna de les següents categories ambientals: gestió del procés de disseny, energia, aigua, salut i benestar, ús del sòl i ecologia, transport, materials, residus, contaminació i innovació.

Consta de cinc nivells de puntuació: correcte, bo, molt bo, excel·lent i excepcional. Aquest certificat està àmpliament estès a Europa, i està adaptat a la normativa espanyola.