• Imprimeix

LEED

Logo LEED

La certificació LEED neix als Estats Units l’any 1998 a través del USGBC (US Green Building Council). És un certificat vàlid per a edificis terciaris, blocs d’habitatges i habitatges unifamiliars. A Catalunya força edificis compten amb aquest certificat de sostenibilitat, mostrant el seu compromís amb el medi ambient, i assegurant un elevat estàndard de qualitat i òptim rendiment energètic.

El certificat té quatre nivells: certificat, plata, or i platí. S’assoleix en funció de la puntuació aconseguida en cadascun dels següents indicadors mediambientals:

  1. Emplaçaments sostenibles (poc impacte ambiental).
  2. Eficiència en l’aigua.
  3. Energia i atmosfera.
  4. Elecció de materials, utilització de recursos i tècniques constructives.
  5. Qualitat de l’aire interior.
  6. Innovació en el disseny.

Aquest certificat aplica els mateixos criteris a tots els països, per aquest motiu, les empreses internacionals l’utilitzen sovint per comparar els seus edificis entre sí i distingir-se de la seva competència.