• Imprimeix

Living building challenge

Logo LBC

És una certificació per edificis i per espais ecològics que visualitza l’ideal per a l’entorn construït. Utilitza la metàfora d’una flor en la seva imatge perquè el conjunt d’edificis i el seu entorn, hauria de funcionar tant netament i eficientment com una flor.

La certificació està gestionada per l’International Living Future Institute amb presència a Europa a través del Living Future Europe. Actualment on està més implantat  és als EEUU.

Amb el LBC (Living Building Challenge) es poden dissenyar i construir edificis que siguin:

  1. Regeneratius: connecten els ocupants amb la llum, el menjar, la natura i la comunitat.
  2. Autosuficients i que es mantenen dins els límits dels recursos que ofereix el lloc on s’ubica l’edifici. Aquests edificis produeixen més energia que la que consumeixen i recol·lecten i tracten tota l’aigua in situ.
  3. Saludables i estèticament agradables creant un impacte positiu en els sistemes humans i naturals hi interactuen.

El certificat està organitzat en 7 àrees de rendiment que es visualitzen en la seva imatge amb pètals: ubicació geogràfica (entorn), aigua, energia, materials, salut i felicitat, igualtat i bellesa. Aquest conjunt de pètals estan compostos a més, per 20 imperatius o criteris.

Un projecte es pot certificar amb tots els pètals, complint els 20 imperatius o només buscar la certificació d’alguns pètals i imperatius. En funció dels pètals que es compleixen s’identifiquen els certificats per un nom específic: certificació Living, certificació pètal o certificació d’energia amb balanç zero (NetZero).